Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Kooperácia pri tvorbe regionálneho modelu HERMIN na hodnotenie vplyvu kohéznej politiky v SR a PL
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 12.11.2017 - 15.11.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Ing. Marek Radvanský PhD. ()

Späť na konferencie