Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme
Miesto konania: Brno
Dátum konania: 04.12.2018 - 07.12.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: PhDr. Karol Pieta DrSc. ()

Späť na konferencie