Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme
Miesto konania: Brno
Dátum konania: 14.11.2018 - 16.11.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: PhDr. Karol Pieta DrSc. ()

Späť na konferencie