Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 32th International Summer Conference on Real Functions Theory
Miesto konania: Stará Lesná
Dátum konania: 02.09.2018 - 07.09.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Ján Borsík CSc. ()

Späť na konferencie