Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 13.09.2018 - 14.09.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Doc. ThLic. Róbert Lapko Th.D., PhD. ()

Späť na konferencie