Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia
Miesto konania: Košice
Dátum konania: 15.11.2018 - 15.11.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Prof. PaedDr. Štefan Šutaj DrSc. ()

Späť na konferencie