Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia
Miesto konania: Košice
Dátum konania: 04.12.2018 - 05.12.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Prof. PaedDr. Štefan Šutaj DrSc. ()

Späť na konferencie