Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2018
Miesto konania: Bratislava, Dúbravská cesta
Dátum konania: 07.11.2018 - 07.11.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: RNDr. Tomáš Orfánus PhD. ()

Späť na konferencie