Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 6.ved. konferencia s medzinár. účasťou Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017
Miesto konania: Vyhne, hotel Sitno, Slovensko
Dátum konania: 10.10.2017 - 11.10.2017
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: Ing. Yvetta Velísková PhD. ()

Späť na konferencie