Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: IEC17 - Medzinárodná eklogitová konferencia
Miesto konania: Švédsko, Are
Dátum konania: 18.08.2017 - 28.08.2017
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: RNDr. Marian Janák DrSc. ()

Späť na konferencie