Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Slováci v Rusku v „dlhom“ 19. storočí
Miesto konania: Brodzany
Dátum konania: 25.10.2017 - 25.10.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Prof., PhDr. Roman Holec CSc. ()

Späť na konferencie