Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV
Miesto konania: Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava
Dátum konania: 08.11.2017 - 08.11.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Ing. Anežka Čelková ()

Späť na konferencie