Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny Slovanského jazykového atlasu
Miesto konania: Častá-Papiernička
Dátum konania: 08.10.2017 - 15.10.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: prom. fil. Adriana Ferenčíková CSc. ()

Späť na konferencie