Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

   Gejza Horák – 100. výročie narodenia slovenského jazykovedca Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   SLOVKO 2019 Bratislava 23.10.2019 25.10.2019
   Literatúra na prelome – podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku Bratislava 18.11.2019 22.11.2019
   Aktivity v kartografii 2019 Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
  Detstvo v českých zemiach a na Slovensku Bratislava 07.11.2019 10.11.2019
  Politická korupcia na území Slovenska a v stredoeurópskom regióne v 19. a 20. storočí Bratislava 04.11.2019 04.11.2019
  Poetika novodobej slovenskej literatúry: pojmy, témy, problémy Bratislava 22.11.2019 22.11.2019
   Možnosti a limity jazykovej aktualizácie literárnych diel 19. a 20. storočia Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
  Urbanizovaná krajina, pôda a klíma Bratislava 07.11.2019 07.11.2019
  Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? Bratislava 25.10.2019 25.10.2019
  26.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2019 Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV 06.11.2019 06.11.2019
  3. Konferencia INSTRUCT-ULTRA o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 14.11.2019 15.11.2019
   ISTROS 2019 - Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička 20.10.2019 25.10.2019
  Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2019 Florencia, Taliansko 18.11.2019 21.11.2019
  XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: "Poznaj sám seba". FSEV UK, Bratislava 27.01.2020 28.01.2020
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 24.10.2019 25.10.2019
  31. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 04.12.2019 07.12.2019
  XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov Nitra 21.11.2019 22.11.2019
   IX. geografické diskusné fórum, XXIV. česko-slovenský geografický akademický seminár Polička 05.11.2019 05.11.2019
  Podoby slobody. Deviate slovenské a české sociologické dni Smolenice 20.11.2019 22.11.2019
  XXIV. archívne dni Smolenice 05.05.2020 07.05.2020
   4th meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology - MESIA x-bionic® sphere, Šamorín 28.11.2019 30.11.2019

Staršie konferencie SAV

  Praktická Astrofyzika: od proposalu k publikácii Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Tatranská Lomnica 17.06.2019 27.06.2019
   XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 21.11.2018 23.11.2018
   Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
   Pamäť literárnej vedy: Literatúra očami Ruda Brtáňa Bratislava 16.05.2019 16.05.2019
  Slovensko v Československu – otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu Bratislava 29.10.2018 29.10.2018
   Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia Bratislava 06.09.2019 06.09.2019
   VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
   20. storočie: Keď je toto žena Bratislava 21.01.2019 23.01.2019
  Globálne existenciálne riziká 2018 Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
   Globálne hodnotové reťazce: Implikácie pre Slovenskú republiku Bratislava 18.12.2018 18.12.2018
  Vývoj slovenskej ekonomiky Bratislava 05.11.2018 05.11.2018
  Trh práce na Slovensku 2019+ Bratislava 06.12.2018 06.12.2018
   Zasadnutie predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie a 5. pracovná porada o onomastickej terminológii Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
  Digitalizácia, zmeny vonakjšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti Bratislava 07.12.2018 07.12.2018
  Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík – Človek a literatúra Bratislava 21.03.2019 21.03.2019
   Kontakty literatúry (modely – identity – reprezentácie) - venované Rudolfovi Chmelovi Bratislava 11.04.2019 12.04.2019
   Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 Bratislava 07.05.2019 07.05.2019
   Česko-slovenské konfrontácie 2019 Bratislava 19.09.2019 19.09.2019
  Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia Bratislava 15.10.2019 15.10.2019
   Axiologický výskum slovanských jazykov Bratislava 01.10.2019 04.10.2019
   Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy Bratislava 25.02.2019 27.02.2019
   Conceptualizing and operationalizing identity. Bratislava 21.11.2018 21.11.2018
   A&U Talks Bratislava 07.11.2018 07.11.2018
   Cities And Adapting To The Impacts Of Climate Change Bratislava 25.10.2018 26.10.2018
  Hudobná teória na Slovensku v 16.–19. storočí Bratislava 07.10.2019 09.10.2019
  Živena, spolok slovenských žien v minulosti a súčasnosti, jeden z najstarších ženských spolkov v Európe Bratislava 13.05.2019 14.05.2019
  Taliansko a post-Habsburská stredná Európa: okupácia, intervencia diplomacia Bratislava 18.09.2019 19.09.2019
  Medzinárodný doktorandský seminár Bratislava 11.06.2019 14.06.2019
  Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku Bratislava 08.10.2019 09.10.2019
  Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie Bratislava 20.05.2019 21.05.2019
  Terminologické a metodologické otázky skúmania kriminality Bratislava 15.04.2019 16.04.2019
   INSTRUCT-ULTRA "2nd Structural Biology Meeting" Bratislava, Slovakia, Hotel Tatra 15.11.2018 16.11.2018
   18. medzin.konferencia 18 th Alps-Adria Scientific workshop 2019 Catolica – Rimini, Taliansko 01.04.2019 06.04.2019
   Recent Advancements in Nanoscience and Technology Chennai, India 07.12.2018 07.12.2018
   BIMac 2019, 23. Bratislavská medzinárodná konferencia o makromolekulách Hotel Falkensteiner Bratislava, SR 30.06.2019 03.07.2019
   BYPoS 2019 Hotel Marlene, Oščadnica 25.03.2019 28.03.2019
  Fraktografia moderných keramík 2019 KC Smolenice 08.09.2019 11.09.2019
   Okrúhly stôl Kiel 2019 Kiel 17.01.2019 18.01.2019
  46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
  GEOLOGICA CARPATHICA 70 Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 09.10.2019 12.10.2019
   Current Status of Experimental Neuro-Immunology in Slovakia II Kosice 15.11.2018 16.11.2018
   HubIT Metropolis: Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 769497 Košice 04.06.2019 04.06.2019
   11th International Conference "Structure and stability of Biomacromolecules" SSB2019 Košice, Slovensko 03.09.2019 06.09.2019
  Elity v dejinách regiónov III. Krásno nad Kysucou 15.11.2018 15.11.2018
  33. medzinárodná konferencia Neolit a eneolit našich krajín 2019 Námestovo 01.09.2019 05.09.2019
   XXI. slovenská onomastická konferencia Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte Nitra 10.09.2019 12.09.2019
  Medzinárodná konferencia SKAM 2019 Nitra 21.10.2019 23.10.2019
   Osmičkové roky v retrospektíve dejín Praha 24.10.2018 24.10.2018
   Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VII. Revúca 11.09.2019 12.09.2019
   DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES Smolenice 21.05.2019 24.05.2019
  Engineering Ceramics 2019 – Ceramics for People Smolenice, Slovensko 12.05.2019 16.05.2019
  ALAMY_7 - 7. Sympózium o alfa-amylázovej rodine Smolenický zámok 29.09.2019 03.10.2019
  23. Workshop o histórií a pamäti národnosocialistických koncentračných a vyhladzovacích táborov – Medzi absenciou a afirmáciou Solún 16.03.2019 22.03.2019
   6. česko-slovenská mykologická konferencia Stará Lesná 19.08.2019 22.08.2019
   20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - KELTI Stará Lesná 14.05.2019 17.05.2019
  14. ročník medzinárodnej konferencie Jurassica a workshop beriaskej pracovnej skupiny Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava 10.06.2019 14.06.2019
   ANIMAL PHYSIOLOGY 2019 Vyhne, Slovensko 27.05.2019 29.05.2019
   TOXCON 2019 Vyhne, Slovensko 26.06.2019 28.06.2019
  Vojny o dejiny na komunistickom a postkomunistickom Slovenska a Chorvátsku Záhreb 14.06.2019 16.06.2019
   Cryocourse 2019 Zemplínska šírava a Košice, Slovensko 08.09.2019 19.09.2019