Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

   Konferencia Medzinárodnej spoločnosti pre kritickú psychológiu zdravia Bratislava 14.07.2019 17.07.2019
   Karlovarské právnické dni Karlove Vary 13.06.2019 15.06.2019
   18. krajinno-ekologické sympózium - Krajinná diverzita a biodiverzita Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 23.04.2019 27.04.2019
  46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
   17th Czech and Slovak Conference on Magnetism June 3-7, 2019 Košice, Slovakia Košice 03.06.2019 07.06.2019
  DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES Smolenice 21.05.2019 24.05.2019

Staršie konferencie SAV

  „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska Aula SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava 14.11.2018 14.11.2018
  XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 24.10.2018 26.10.2018
   Russula workshop on microscopy “Quest for a globally comprehensible Russula language” Banská Bystrica 24.02.2018 28.02.2018
   International Russulales Workshop 2018 Borgsjö, Švédsko 26.08.2018 01.09.2018
  50. výročie augusta 1968 Bratislava 18.09.2018 18.09.2018
   Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 - 1938 Bratislava 20.09.2018 21.09.2018
  Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 - 1948 Bratislava 11.12.2018 11.12.2018
  Aktuálne problémy textológie Bratislava 14.06.2018 14.06.2018
  Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny Bratislava 13.09.2018 14.09.2018
  ELRC workshop Bratislava 31.05.2018 31.05.2018
  Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
   5th PIAAC International Conference Bratislava 27.11.2018 29.11.2018
  Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve Bratislava 30.05.2018 31.05.2018
  8. Medzinárodný patofyziologický kongres Bratislava 05.09.2018 08.09.2018
  Oživovanie hradov Bratislava 13.02.2018 14.02.2018
  Vedecký seminár Slovenskej archeologickej spoločnosti Bratislava 11.04.2018 12.04.2018
  Virtual heritage 2018 Bratislava 12.11.2018 15.11.2018
   Fortifikačné systémy Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
  Pamäť literárnej vedy XV: Rudo Brtáň Bratislava 13.11.2018 13.11.2018
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018 Bratislava 26.04.2018 26.04.2018
  Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny Bratislava 16.06.2018 17.06.2018
  MOBILISE - Mobilizácia dát, pravidiel a expertov vo vedeckých zbierkach Bratislava 16.11.2018 16.11.2018
  MOBILISE - Mobilizácia dát, pravidiel a expertov vo vedeckých zbierkach Bratislava 16.11.2018 16.11.2018
   VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
  Divadelné obrazy Jána Zavarského Bratislava - Malé kongresové centrum SAV na Štefánikovej ulici 3 20.11.2018 20.11.2018
  25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2018 Bratislava, Dúbravská cesta 07.11.2018 07.11.2018
   INSTRUCT-ULTRA "2nd Structural Biology Meeting" Bratislava, Slovakia, Hotel Tatra 15.11.2018 16.11.2018
  30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Brno 04.12.2018 07.12.2018
  Ruskí exulanti na Slovensku 1918 – 1945 Brodzany 18.10.2018 18.10.2018
   Kolokvium História skla 2018 Hanušovce nad Topľou/Krosno/Trzynice 01.06.2018 01.06.2018
   medzin.konferencia 17 th Alps-Adria Scientific workshop 2018 Hnanice, Česká republika 09.04.2018 14.04.2018
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 04.10.2018 05.10.2018
   Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VI. Jelšava 15.11.2018 16.11.2018
  Fraktografia 2018 - pozor zmena viď opis konfefrencie KC Academia Stará Lesná 14.10.2018 17.10.2018
   VIII. workshop projektu UNESCO "Režim povodní v povodí rieky Dunaj" 2018 KC SAV, Smolenice, SR 29.10.2018 31.10.2018
  RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 17.04.2018 19.04.2018
   45. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia Košice 04.12.2018 05.12.2018
  Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia Košice 23.10.2018 27.10.2018
   Kolokvium Nádoby datované mincami Košice 01.09.2018 01.09.2018
   27. stretnutie východoslovenských archeológov Košice 14.11.2018 14.11.2018
  11th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 25.02.2018 02.03.2018
  Vznik ČSR (identity, lojality) Martin 25.04.2018 25.04.2018
  Preklad, tlmočenie a kultúra – Prvá celoslovenská translatologická konferencia Nitra 26.09.2018 28.09.2018
  30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu Nitra 06.09.2018 08.09.2018
  Česko-slovenské konfrontácie 2018 Praha 12.09.2018 14.09.2018
  Slovensko a Rusko v prelomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti Prešov 21.09.2018 23.09.2018
   Stretnutie mladých taxonómov Senica 09.11.2018 11.11.2018
  The 10th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Smolenice 03.09.2018 05.09.2018
  Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe Smolenice 15.10.2018 19.10.2018
  Médiá, miesta a rituály žien a medzi ženami. Ku kultúrnym dejinám ženskej komunikácie v Habsburskej monarchii Smolenice 21.05.2018 23.05.2018
  „Diagnostics and prevention of neurodegenerative diseases with focus to Alzheimer´s disease“ Smolenice 09.05.2018 12.05.2018
  SSSI 2018 is the 10th international conference in the series of the Solid State Surfaces and Interfaces conferences Smolenice Castle, Slovakia 19.11.2018 22.11.2018
   Sympózium kachlice krásnych slohov Trebišov 09.10.2018 11.10.2018
  K problematike poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 Trnava 15.11.2018 15.11.2018
  Funkčné kompozitné materiály 2018 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47, Košice 16.10.2018 16.10.2018
  Vznik ČSR z hľadiska Strednej Európy Varšava 12.10.2018 13.10.2018
  Die Mehrsprachigkeit im Donauraum vor und nach 1918 Viedeň 03.05.2018 04.05.2018
   Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Zvolen 14.09.2018 14.09.2018