Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

   17th Czech and Slovak Conference on Magnetism June 3-7, 2019 Košice, Slovakia Košice 03.06.2019 07.06.2019
   13. Konferencia "New Frontiers in Basic Cardiovascular Research" Praha 21.11.2018 24.11.2018
   18. krajinno-ekologické sympózium "Krajinná diverzita a biodiverzita" Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 23.04.2019 27.04.2019
  30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Brno 04.12.2018 07.12.2018
  46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
   5th PIAAC International Conference Bratislava 27.11.2018 29.11.2018
   Akadémia rómskych štúdií 2018 Budova SAV, Klemensova 19, Bratislava, v priestoroch zasadačky Filozofického ústavu na 4. poschodí 27.11.2018 28.11.2018
  DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES Smolenice 21.05.2019 24.05.2019
  Divadelné obrazy Jána Zavarského Bratislava - Malé kongresové centrum SAV na Štefánikovej ulici 3 20.11.2018 20.11.2018
   Fortifikačné systémy Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
   Konferencia Medzinárodnej spoločnosti pre kritickú psychológiu zdravia Bratislava 14.07.2019 17.07.2019
  Neo-Latin Scholarship on the Slavs Bratislava 05.12.2018 07.12.2018
  Oral history výskum: metodika, etika a archivácia. Seminár projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu. Centrum SALTVATOR, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava 19.11.2018 20.11.2018
  Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
  SSSI 2018 is the 10th international conference in the series of the Solid State Surfaces and Interfaces conferences Smolenice Castle, Slovakia 19.11.2018 22.11.2018
  Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia Košice 04.12.2018 05.12.2018
  Vedecká konferencia: Perspektívy súčasnej literárnej vedy II. Trenčianske Teplice 25.11.2018 25.11.2018
   Waste Recycling 21 University of Miskolc, Hungary 22.11.2018 23.11.2018

Staršie konferencie SAV

   INSTRUCT-ULTRA "2nd Structural Biology Meeting" Bratislava, Slovakia, Hotel Tatra 15.11.2018 16.11.2018
  International Conference on biological application of nanoparticles Chennai, INDIA 04.12.2017 05.12.2017
  „Diagnostics and prevention of neurodegenerative diseases with focus to Alzheimer´s disease“ Smolenice 09.05.2018 12.05.2018
  11th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 25.02.2018 02.03.2018
  25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2018 Bratislava, Dúbravská cesta 07.11.2018 07.11.2018
   27. stretnutie východoslovenských archeológov Košice 14.11.2018 14.11.2018
  30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu Nitra 06.09.2018 08.09.2018
   45. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  50. výročie augusta 1968 Bratislava 18.09.2018 18.09.2018
  5th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News SURFINT-SREN V Florencia, Taliansko 20.11.2017 23.11.2017
  8. Medzinárodný patofyziologický kongres Bratislava 05.09.2018 08.09.2018
  Aktuálne problémy textológie Bratislava 14.06.2018 14.06.2018
  APCOM 2018 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 20.06.2018 22.06.2018
  CEQIP 2018 – Central European Quantum Information Processing Smolenice, Slovensko 13.06.2018 16.06.2018
  Česko-slovenské konfrontácie 2018 Praha 12.09.2018 14.09.2018
  Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia Košice 23.10.2018 27.10.2018
  Die Mehrsprachigkeit im Donauraum vor und nach 1918 Viedeň 03.05.2018 04.05.2018
  ELRC workshop Bratislava 31.05.2018 31.05.2018
  Fraktografia 2018 - pozor zmena viď opis konfefrencie KC Academia Stará Lesná 14.10.2018 17.10.2018
  Globálne existenciálne riziká 2017 Bratislava 27.11.2017 27.11.2017
   International Russulales Workshop 2018 Borgsjö, Švédsko 26.08.2018 01.09.2018
  K problematike poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 Trnava 15.11.2018 15.11.2018
   Kolokvium História skla 2018 Hanušovce nad Topľou/Krosno/Trzynice 01.06.2018 01.06.2018
   Kolokvium Nádoby datované mincami Košice 01.09.2018 01.09.2018
   Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VI. Jelšava 15.11.2018 16.11.2018
  Kvapka krvi „zo srdca pre život“ Bratislava 05.12.2017 05.12.2017
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018 Bratislava 26.04.2018 26.04.2018
   Max Reinhardt a Bratislava Bratislava - Stupava 24.10.2018 24.10.2018
  Médiá, miesta a rituály žien a medzi ženami. Ku kultúrnym dejinám ženskej komunikácie v Habsburskej monarchii Smolenice 21.05.2018 23.05.2018
   medzin.konferencia 17 th Alps-Adria Scientific workshop 2018 Hnanice, Česká republika 09.04.2018 14.04.2018
  Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny Bratislava 16.06.2018 17.06.2018
  Medzinárodný workshop na tému "Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/ sociálnej antropológii na Slovensku" Bratislava 07.11.2018 07.11.2018
  Oživovanie hradov Bratislava 13.02.2018 14.02.2018
  Pamäť literárnej vedy XV: Rudo Brtáň Bratislava 13.11.2018 13.11.2018
   Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 - 1938 Bratislava 20.09.2018 21.09.2018
  Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe Smolenice 15.10.2018 19.10.2018
  Preklad, tlmočenie a kultúra – Prvá celoslovenská translatologická konferencia Nitra 26.09.2018 28.09.2018
  Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve Bratislava 30.05.2018 31.05.2018
  RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 17.04.2018 19.04.2018
  Rok 1918 – Češi a Slováci v novém státě a v nové Evropě Cheb 22.11.2017 22.11.2017
  Ruskí exulanti na Slovensku 1918 – 1945 Brodzany 18.10.2018 18.10.2018
   Russula workshop on microscopy “Quest for a globally comprehensible Russula language” Banská Bystrica 24.02.2018 28.02.2018
  Slovensko a Rusko v prelomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti Prešov 21.09.2018 23.09.2018
   Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Zvolen 14.09.2018 14.09.2018
   Stretnutie mladých taxonómov Senica 09.11.2018 11.11.2018
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 04.10.2018 05.10.2018
   Sympózium kachlice krásnych slohov Trebišov 09.10.2018 11.10.2018
  The 10th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Smolenice 03.09.2018 05.09.2018
  Trh práce na Slovensku Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava 12.12.2017 12.12.2017
  Vedecký seminár Slovenskej archeologickej spoločnosti Bratislava 11.04.2018 12.04.2018
   VIII. workshop projektu UNESCO "Režim povodní v povodí rieky Dunaj" 2018 KC SAV, Smolenice, SR 29.10.2018 31.10.2018
  Virtual heritage 2018 Bratislava 12.11.2018 15.11.2018
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektorie Bratislava 23.11.2017 23.11.2017
  Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny Bratislava 13.09.2018 14.09.2018
  Vznik ČSR (identity, lojality) Martin 25.04.2018 25.04.2018
  Vznik ČSR z hľadiska Strednej Európy Varšava 12.10.2018 13.10.2018
  XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 24.10.2018 26.10.2018
  „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska Aula SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava 14.11.2018 14.11.2018