Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

   ISTROS 2019 - Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička 20.10.2019 25.10.2019
  Medzinárodná konferencia SKAM 2019 Nitra 21.10.2019 23.10.2019
   SLOVKO 2019 Bratislava 23.10.2019 25.10.2019
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 24.10.2019 25.10.2019
   Gejza Horák – 100. výročie narodenia slovenského jazykovedca Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Literatúra na prelome – podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Aktivity v kartografii 2019 Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
  Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? Bratislava 25.10.2019 25.10.2019
  Politická korupcia na území Slovenska a v stredoeurópskom regióne v 19. a 20. storočí Bratislava 04.11.2019 04.11.2019
   IX. geografické diskusné fórum, XXIV. česko-slovenský geografický akademický seminár Polička 05.11.2019 05.11.2019
  26.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2019 Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV 06.11.2019 06.11.2019
  Detstvo v českých zemiach a na Slovensku Bratislava 07.11.2019 10.11.2019
  Urbanizovaná krajina, pôda a klíma Bratislava 07.11.2019 07.11.2019
  3. Konferencia INSTRUCT-ULTRA o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 14.11.2019 15.11.2019
   Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku Bratislava 18.11.2019 22.11.2019
  Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2019 Florencia, Taliansko 18.11.2019 21.11.2019
  Podoby slobody. Deviate slovenské a české sociologické dni Smolenice 20.11.2019 22.11.2019
  XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov Nitra 21.11.2019 22.11.2019
  Poetika novodobej slovenskej literatúry: pojmy, témy, problémy Bratislava 22.11.2019 22.11.2019
   Možnosti a limity jazykovej aktualizácie literárnych diel 19. a 20. storočia Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
   4th meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology - MESIA x-bionic® sphere, Šamorín 28.11.2019 30.11.2019
  31. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 04.12.2019 07.12.2019
  XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: "Poznaj sám seba". FSEV UK, Bratislava 27.01.2020 28.01.2020
  XXIV. archívne dni Smolenice 05.05.2020 07.05.2020

Staršie konferencie SAV

   Osmičkové roky v retrospektíve dejín Praha 24.10.2018 24.10.2018
   Cities And Adapting To The Impacts Of Climate Change Bratislava 25.10.2018 26.10.2018
  Slovensko v Československu – otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu Bratislava 29.10.2018 29.10.2018
  Vývoj slovenskej ekonomiky Bratislava 05.11.2018 05.11.2018
   A&U Talks Bratislava 07.11.2018 07.11.2018
   INSTRUCT-ULTRA "2nd Structural Biology Meeting" Bratislava, Slovakia, Hotel Tatra 15.11.2018 16.11.2018
   Current Status of Experimental Neuro-Immunology in Slovakia II Kosice 15.11.2018 16.11.2018
  Elity v dejinách regiónov III. Krásno nad Kysucou 15.11.2018 15.11.2018
   XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 21.11.2018 23.11.2018
   Conceptualizing and operationalizing identity. Bratislava 21.11.2018 21.11.2018
   VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
   Zasadnutie predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie a 5. pracovná porada o onomastickej terminológii Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
   Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
  Globálne existenciálne riziká 2018 Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
  Trh práce na Slovensku 2019+ Bratislava 06.12.2018 06.12.2018
  Digitalizácia, zmeny vonakjšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti Bratislava 07.12.2018 07.12.2018
   Recent Advancements in Nanoscience and Technology Chennai, India 07.12.2018 07.12.2018
   Globálne hodnotové reťazce: Implikácie pre Slovenskú republiku Bratislava 18.12.2018 18.12.2018
   Okrúhly stôl Kiel 2019 Kiel 17.01.2019 18.01.2019
   20. storočie: Keď je toto žena Bratislava 21.01.2019 23.01.2019
   Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy Bratislava 25.02.2019 27.02.2019
  23. Workshop o histórií a pamäti národnosocialistických koncentračných a vyhladzovacích táborov – Medzi absenciou a afirmáciou Solún 16.03.2019 22.03.2019
  Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík – Človek a literatúra Bratislava 21.03.2019 21.03.2019
   BYPoS 2019 Hotel Marlene, Oščadnica 25.03.2019 28.03.2019
   18. medzin.konferencia 18 th Alps-Adria Scientific workshop 2019 Catolica – Rimini, Taliansko 01.04.2019 06.04.2019
   Kontakty literatúry (modely – identity – reprezentácie) - venované Rudolfovi Chmelovi Bratislava 11.04.2019 12.04.2019
  Terminologické a metodologické otázky skúmania kriminality Bratislava 15.04.2019 16.04.2019
  46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
   Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 Bratislava 07.05.2019 07.05.2019
  Engineering Ceramics 2019 – Ceramics for People Smolenice, Slovensko 12.05.2019 16.05.2019
  Živena, spolok slovenských žien v minulosti a súčasnosti, jeden z najstarších ženských spolkov v Európe Bratislava 13.05.2019 14.05.2019
   20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - KELTI Stará Lesná 14.05.2019 17.05.2019
   Pamäť literárnej vedy: Literatúra očami Ruda Brtáňa Bratislava 16.05.2019 16.05.2019
  Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie Bratislava 20.05.2019 21.05.2019
   DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES Smolenice 21.05.2019 24.05.2019
   ANIMAL PHYSIOLOGY 2019 Vyhne, Slovensko 27.05.2019 29.05.2019
   HubIT Metropolis: Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 769497 Košice 04.06.2019 04.06.2019
  14. ročník medzinárodnej konferencie Jurassica a workshop beriaskej pracovnej skupiny Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava 10.06.2019 14.06.2019
  Medzinárodný doktorandský seminár Bratislava 11.06.2019 14.06.2019
  Vojny o dejiny na komunistickom a postkomunistickom Slovenska a Chorvátsku Záhreb 14.06.2019 16.06.2019
  Praktická Astrofyzika: od proposalu k publikácii Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Tatranská Lomnica 17.06.2019 27.06.2019
   TOXCON 2019 Vyhne, Slovensko 26.06.2019 28.06.2019
   BIMac 2019, 23. Bratislavská medzinárodná konferencia o makromolekulách Hotel Falkensteiner Bratislava, SR 30.06.2019 03.07.2019
   6. česko-slovenská mykologická konferencia Stará Lesná 19.08.2019 22.08.2019
  33. medzinárodná konferencia Neolit a eneolit našich krajín 2019 Námestovo 01.09.2019 05.09.2019
   11th International Conference "Structure and stability of Biomacromolecules" SSB2019 Košice, Slovensko 03.09.2019 06.09.2019
   Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia Bratislava 06.09.2019 06.09.2019
   Cryocourse 2019 Zemplínska šírava a Košice, Slovensko 08.09.2019 19.09.2019
  Fraktografia moderných keramík 2019 KC Smolenice 08.09.2019 11.09.2019
   XXI. slovenská onomastická konferencia Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte Nitra 10.09.2019 12.09.2019
   Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VII. Revúca 11.09.2019 12.09.2019
  Taliansko a post-Habsburská stredná Európa: okupácia, intervencia diplomacia Bratislava 18.09.2019 19.09.2019
   Česko-slovenské konfrontácie 2019 Bratislava 19.09.2019 19.09.2019
  ALAMY_7 - 7. Sympózium o alfa-amylázovej rodine Smolenický zámok 29.09.2019 03.10.2019
   Axiologický výskum slovanských jazykov Bratislava 01.10.2019 04.10.2019
  Hudobná teória na Slovensku v 16.–19. storočí Bratislava 07.10.2019 09.10.2019
  Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku Bratislava 08.10.2019 09.10.2019
  GEOLOGICA CARPATHICA 70 Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 09.10.2019 12.10.2019
  Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia Bratislava 15.10.2019 15.10.2019