Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Martin Venhart, PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci Oddelenia jadrovej fyziky
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 59410 533
ORCID:
Číslo ORCID