Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie PPP projektov (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) medzi SAV a DAAD na roky 2016-2017

Vložil(a): J. Barančík, 30.3.2015, videné 1038-krát

 

NEPREHLIADNITE! Termín podania nového projektu do 30.6.2015

Návrh nového projektu sa podáva on-line (na nemeckej strane) a zároveň sa posiela zhodný formulár na slovenskej strane na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV, ktorý treba  zaslať poštou aj s podpismi hlavných riešiteľov projektu formulár „Selbstverpflichtung Wissenschaftliche Praxis“.

.
Začiatok poskytovania finančnej podpory pre obojstranne (na slovenskej i nemeckej strane) schválený projekt je od 1.2.2016.

Finančná podpora projektov za SAV je za rovnakých podmienok ako pri medziakademických dohodách ( MAD)

Formulár pre podávanie žiadostí je uvedený v prílohe.
Aktuálnu verziu si môžete stiahnuť:


https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57095504


Vo formulári je nutné rozviesť pracovný a finančný plán na konkrétnych pracovníkov projektu. 
Nevyhnutnosťou je presné rozdelenie úloh spojených s riešením projektu medzi slovenských a nemeckých riešiteľov.

Podmienkou úspešnosti projektu je aj účasť mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov, aktuálna medzinárodne významná téma.


Projekt nesmie byť financovaný z iných zdrojov (treba uviesť)

 

Celkový objem strán projektu nesmie prekročiť 25 strán (formulár + prílohy)

Bližšie informácie Vám poskytne teritoriálny referent na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV:

Ing. Jana Fundárková Fraštacká 
Programme Officer

Department of International Cooperation
Štefánikova 49
814 38 Bratislava - SLOVAKIA

Phone: ++421-2-5751 0208
Fax: ++421-2-57510602
E-mail: fundarkova@up.upsav.sk

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV