Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Japan Society for the Promotion of Science ponúka 3 voľné miesta

Vložil(a): J. Barančík, 7.12.2014, videné 911-krát

 

pre jedno až dvojročné postdoktorandské stážové pobyty pre vedeckých pracovníkov, ktorí ukončili doktorandské štúdium nie viac ako pred 6 rokmi (k 1.4.2015).

 

Stážové pobyty sú zamerané na prírodné, technické a spoločenské vedy. JSPS hradí pobytové náklady (spiatočnú letenku, mesačné vreckové vo výške 362,000 jenov, vzniknuté výdavky vo výške 200,000 jenov, cestovné poistenie). Podmienkou úspešnosti návrhu je pozvanie od japonského hostiteľa, ktorému predchádza dlhodobá spolupráca. Paralelnú prihlášku na JSPS podáva japonský hostiteľ.

 

Termíny podávania prihlášok na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV:

- najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu


- (napríklad pokiaľ chce záujemca nastúpiť od 1.6.2015, podklady treba dodať do 1.3.2015, pokiaľ chce nastúpiť od 1.8.2015, podklady treba dodať do 1.5.2015, atď.)

 

Konečný termín podávania prihlášok na stážové pobyty so začiatkom od 1.6.2015 do 30.11.2015

je 31.7. 2015

Žiadosti musia obsahovať tieto náležitosti:

- Originál vyplnenej a podpísanej prihlášky z JSPS (format 2)

- Prílohy:

a) originál pozývacieho listu od japonskej inštitúcie
b) originál odporúčacieho listu od terajšieho, resp. predchádzajúceho zamestnávateľa
c) kópia PhD. diplomu (diplom nemusí byť oficiálne preložený) alebo - pokiaľ k dňu podania žiadosti titul PhD. ešte nebol udelený - list od vysielajúcej inštitúcie uchádzača s uvedením presného dátumu, kedy mu bude titul PhD. udelený.

Všetky dokumenty musia byť v angličtine, resp. v japončine

Odbor medzinárodnej spolupráce zašle prihlášku na JSPS a bude informovať uchádzačov o výsledkoch výberového konania.

Formuláre si môžete stiahnuť aj elektronicky, z nižšie uvedenej adresy (formuláre nájdete v dolnej časti načítanej stránky):

www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html

 


Bližšie informácie Vám poskytne na odbore medzinárodnej spolupráce Mgr. František Fundárek, CSc.

(Kontakt: fundarek@up.upsav.sk )

 

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV