Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Významné osobnosti SAV 2014

30. 5. 2014 | zhliadnuté 2387-krát

Pri príležitosti vzácnych životných jubileí si Slovenská akadémia vied 28. mája 2014 slávnostne uctila dvanásť vedeckých osobností.

 

Svoj obdiv a rešpekt vyjadrila akadémia už tradičným slávnostným seminárom, organizovaným 3. oddelením vied,  v priestoroch budovy Ústavu experimentálnej onkológie SAV na Vlárskej ulici v Bratislave za účasti predstaviteľov SAV – predsedu Jaromíra Pastoreka, podpredsedov SAV, členov Snemu SAV,  riaditeľov ústavov, spolupracovníkov aj rodinných príslušníkov jubilantov. Slová uznania tentoraz patrili týmto významným vedeckým osobnostiam (laudácie na počesť jubilantov nájdete v prílohách pod obrázkami, obrazové prezentácie po kliknutí na mená):

 

 

PhDr. Darina Bialeková, CSc. (Archeologický ústav)

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. (Ústav orientalistiky)

Ing. Štefan Burda (Prognostický ústav)

PhDr. Ľudovít Turčan, CSc. (Sociologický ústav)

 

doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc. (Matematický ústav)

Ing. František Burger, CSc. (Ústav hydrológie)

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (Ústav merania)

Ing. Andrej Šalak, DrSc. (Ústav materiálového výskumu)

 

RNDr. Darina Slameňová, DrSc. (Ústav experimentálnej onkológie)

Ing. František Hlavačka, CSc. (Ústav normálnej a patologickej fyziológie)

Ing. Jozef Rychlý, DrSc. (Ústav polymérov)

doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc. (Ústav biochémie a genetiky živočíchov)

 

 

Vo svojom úvodnom príhovore predseda SAV Jaromír Pastorek poďakoval jubilantom: „Ako som už mnohokrát spomenul, veda nie je len povolaním, ale najmä poslaním. Mnoho kníh a poučiek hovorí o lojalite, ale podľa mňa je veľmi dôležité mať k svojej práci aj citový vzťah. Toto nám dáva istotu a veľkú dôveru: dôveru, ktorá sa opiera o skúsenosti a vyžaduje si našu aktívnu a odvážnu spoluprácu.“

 

Odzneli laudácie na počesť jubilantov spojené s obrazovými prezentáciami z ich života, ktoré obsahovali prierez ich pracovným i súkromným životom.

Za ocenených sa poďakovala významná slovenská afrikanistka doc. Viera Vilhanová (ďakovná reč TU).

Na záver sa jubilantom za ich prácu poďakoval člen Predsedníctva SAV Miroslav Morovics.

Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraznili diela európskych skladateľov v podaní akordeonistu Rajmunda Kákoniho a violončelistu Eugena Procháca.

 

Foto: Gabriel Kuchta