Aktuality

Marína Cihová Top študentskou osobnosťou Slovenska

Vložil(a): J. Broš, 5.12.2012, videné 1760-krát

11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si 4. decembra 2102 prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za školský rok 2011/2012 bolo do ôsmeho ročníka súťaže nominovaných 83 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt bol realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu bol Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2011/2012 bola tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

 

V ôsmom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. Predstavitelia fakúlt a riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 83  študentov. V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu. Medzi ocenenými boli aj zástupcovia Slovenskej akadémie vied. Napokon Top študentskou osobnosťou sa  stala a cenu Prezidenta SR si prevzala Mgr.Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave.

 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci.

 

Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2011/2012:

 

1.Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Pavol Kunzo- Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

 

2.Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Ivan Brezáni, PhD.- Fakulta BERG TU v Košiciach

 

3.Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Matúš Dirbák -Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

 

4.Lekárske vedy, farmácia

Mgr.Marína Cihová- Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

 

5.Prírodné vedy, chémia

Mgr.Matúš Hyžný- Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 

6.Stavebníctvo, architektúra

Ing. Arch. Michal Ganobjak- Fakulta architektúry STU v Bratislave

 

7.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Lukáš Hleba- Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 

8.Právo,filozofia, politológia, sociológia

Bc. Jaroslav Čollák- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

 

9.Kultúra a umenie

Bc. Jakub Viktorín- Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

 

10.Ekonómia

Ing. Mária Vojtková, MA.- Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

11.Šport

Mgr. Danka Barteková- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

Top študentskou osobnosťou 2011/2012 sa stala a cenu Prezidenta SR si prevzala Mgr.Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, víťazka  kategórie Lekárske vedy, farmácia. Ocenenie získala za vedecký prínos v oblasti výskumu mezenchýmových kmeňových buniek a možností ich uplatnenia v protinádorovej liečbe.

 

Mgr. Marína Cihová začala na Ústave experimentálnej onkológie SAV pracovať už ako študentka Prírodovedeckej fakulty UK. Pracovala v oblasti výskumu a využitia retrovírusových vektorov pre protinádorovú liečbu a obhájila aj diplomovú prácu s názvom „Konštrukcia a testovanie nových retrovírusových vektorov“. Po ukončení magisterského štúdia na Katedre molekulárnej biológie pokračovala v doktorandskom štúdiu na Ústave experimentálnej onkológie. Kolektív, v ktorom Marína Cihová pracuje, sa venuje výskumu a využitiu dospelých mezenchýmových kmeňových buniek v protinádorovej génovej terapii. Nominovaná sa už štvrtý rok podieľa na výskume využitia mezenchýmových kmeňových buniek pri liečbe agresívnych mozgových nádorov.

 

Zdroj: JCI-Slovensko(Junior Chamber International-Slovakia)

Foto: Juraj Broš

 

 

Príloha

Ocenenia čakajúce na študentov
Príloha

Príhovor profesorky Daniely Ježovej, podpredsedníčky SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium
Príloha

Príhovor prezidenta
Príloha

Pohľad do sály
Príloha

Ocenení študenti
Príloha

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdáva ocenenie top študentskej osobnosti roka Mgr.Maríne Cihovej
Príloha

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a ocenená Mgr.Marína Cihová
Príloha

Poďakovanie Mgr.Maríny Cihovej
Príloha

Predseda SAV Jaromír Pastorek, prezident SR Ivan Gašparovič, výkonný predseda organizácie JCI Slovensko Marián Meško a podpredsedníčka SAV Daniela Ježová
Príloha

Predseda SAV profesor Jaromír Pastorek pri odovzdávaní kytice top študentskej osobnosti roka
Príloha

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV Jaromír Pastorek a ocenená Mgr.Marína Cihová
Príloha

Ocenení študenti s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom
Príloha

Program