Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

ŽIVÝ ČASOPIS

5. 11. 2012 | zhliadnuté 934-krát

V utorok 23. októbra 2012 sa v Divadle SĽUK  v Bratislave – Rusovciach  konala neobvyklá  prezentácia najnovšieho čísla vedeckého časopisu Slovenský národopis. Celé číslo sa sústredilo na etnoteatrologické  štúdie  s témou „ľudové divadlo“.  Hosťujúci editor  čísla bol doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., ktorý pôsobí na Katedre estetiky FiF UK, a zároveň je riaditeľom SĽUK-u.

 

Jurajovi Hamarovi a redakcii sa podarilo zhromaždiť hodnotné príspevky o populárnych/ ľudových divadelných hrách a ich inscenáciách, o pouličnom divadle, o improvizátoroch a rozprávačoch, o tradičných zvykoch s výraznými divadelnými prvkami, o hercoch a rekvizitách a v neposlednom rade aj o vedeckých osobnostiach, ktoré sa téme „ľudové divadlo“ venovali.  V čísle vyšli príspevky bádateľov  z Veľkej Británie, Írska, Česka, Slovinska a Slovenska. Materiál, ktorým sa autori zaoberajú, pochádza  napr. z Anglicka, Česka, Írska, Nemecka, Ruska, Talianska, Slovenska, Slovinska a poskytuje široký prehľad a možnosť sledovať podobnosti a rozdiely v divadelných tradíciách  rôznych  regiónov Európy.

 

Pútavá téma vnukla originálnu myšlienku zostavovateľom čísla: prezentovať Slovenský národopis  priamo na divadelnej scéne ako „živý časopis“. V rámci pravidelného cyklu  podujatí FOLKCOOL v SĽUK-u, ktorých cieľom je nielen zabávať, ale aj vzdelávať divákov, editor,  režisér a moderátor Juraj Hamar v jednej osobe pripravil večer o ľudovom divadle. Listoval v časopise, ktorého strany sa premietali veľkoplošne v pozadí javiska, komentoval príspevky a uvádzal živé ukážky popisovaných javov.  A tak mali  diváci možnosť napr. sledovať  úryvky z hry Gašparko v podaní tanečníkov SĽUK-u.  Herci marionetového divadla Tyjátr z Nitry upútali niekoľkými obrazmi z tradičnej hry  Herkules. Folklórny súbor Konopa z Kozároviec zahral scénku Prespanka alebo falošná nevesta, ktorú mládenci predvádzali na tradičných dedinských svadbách a  z tej istej obce prišli členovia detského súboru Vretienko s hrou o svätej Dorote. Aj bratislavské deti zo súboru Hájenka vystúpili na scénu, aby ukázali  málo známu hru Ďzafkulina z Lendaku. Vianočné vinšovanie  so šarmom a humorom rozohrali Betlehemci s.r.o. Neobvyklé predstavenie ukončili dvaja hostia zo susednej  Moravy. Na FOLKCOOL pricestoval právnik, spisovateľ a milovník folklóru Josef Holcman, ktorý so svojim synom Jánom predviedol ukážky z tradičného zvyku Jízda králů. Tento zvyk, pôsobivé pouličné divadlo sa dodnes predvádza na južnej Morave a v novembri 2011 bol zapísaný do svetového Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

 

Podujatie Živý časopis  poskytlo divákom množstvo odborných informácií  a zároveň ukázalo, že vedecké poznatky môžu byť sprostredkované verejnosti i zábavnou a pútavou formou.

 

Text: Gabriela Kiliánová, Ústav etnológie SAV

Foto: Anna Drozdová