Aktuality

Výsledky výskumu našich vedcov opäť v Science

27.3.2012, otvorené 1844-krát

 

Tím pod vedením doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc. z Elektrotechnického ústavu SAV v spolupráci so španielskymi kolegami vytvoril magnetický plášť neviditeľnosti. Ich štúdiu zverejnil magazín Science. Na tlačovej besede dnes predstavili výskum, ako aj laboratórium, v ktorom môžu nerušene pracovať. Spolu s Gömörym mohli zástupcovia médií vyspovedať aj spoluautorov Ing. Jána Šouca, CSc., a Mgr. Mykola Solovyova PhD. Nechýbal ani riaditeľ pracoviska Ing. Karol Fröhlich DrSc.

 

Obal na ukrytie predmetov v magnetickom poli  navrhli, zhotovili a otestovali vedci v Elektrotechnickom ústave SAV.  Je to trubička s priemerom 13 mm a dĺžkou 12 mm, vytvorená z vrstiev supravodivých a feromagnetických materiálov. Pri vložení do magnetického poľa táto kombinácia materiálov odtieni vnútro trubičky, pričom navonok sa jej prítomnosť takmer neprejaví. Ide o prvé experimentálne potvrdenie možnosti zhotoviť magnetický „plášť neviditeľnosti“.

 

Myšlienka využiť kombináciu supravodivých a feromagnetických materiálov na dosiahnutie magnetickej neviditeľnosti vznikla v skupine Prof. Alvara Sancheza na Universitat Autonoma v Barcelone. Na Elektrotechnicko ústave sa v minulosti dosiahli originálne výsledky vo výskume, zameranom na zlepšenie vlastností supravodivých vodičov pomocou nanesenia feromagnetických vrstiev. Skupiny dlhodobo udržiavajú neformálne kontakty, intenzívna spolupráca na zaujímavej téme prebiehala od septembra 2011.

 

Obal funguje vďa ka protichodným vlastnostiam dvoch použitých typov materiálov: supravodič magnetické pole vytláča, feromagentikum ho nasáva. Samotná trubička zo supravodiča tieni vnútorný priestor pred magnetickým poľom tak, že ho vytlačí do okolia. Narušenie použitého poľa sa potom prejaví vo vzdialenosti mnohonásobne väčšej, než je priemer trubičky. Použitím vonkajšej feromagnetickej vrstvy sa vytlačený tok magnetického poľa odchytí a prevedie na opačnú stranu obalu. Pri vhodnej voľbe materiálov a rozmerov jednotlivých vrstiev sa dá dosiahnuť stav, keď narušenie vonkajšieho poľa je zanedbateľné.

 

Aby vyvinutý obal fungoval, potrebuje ochladiť na -195°C. Takúto teplotu potrebujú supravodivé pásky na dosiahnutie požadovaných vlastností. V súčasnosti známe supravodivé materiály neumožňujú prácu pri izbovej teplote. Výsledky, ktoré tímy z Bratislavy a Barcelony publikovali v najnovšom čísle časopisu Science, ukazujú možnosť tienenia statického magnetického poľa v rozsahu 0,01 až 0,04 Tesla.

 

Okrem pokroku v základnej otázke magnetickej neviditeľnosti by riešenie mohlo nájsť uplatnenie tam, kde je potrebné „skryť“ prítomnosť magentického predmetu nachádzajúceho sa v jednosmernom poli. Teda napríklad pri vyšetrení osôb s kardiostimulátorom v zariadeniach na princípe magnetickej rezonancie.

 

Tím elektrotechnikov teraz uvažuje, kam by mohol ich výskum ďalej smerovať. A tiež, ako bude financovaný. „Priame náklady  nie sú  vysoké.  Nákupná cena materiálov na tento jeden experiment nepresiahne 30 eur," povedal  Gömöry.

 

foto: Juraj Broš  

Príloha

Spíkri tlačovej besedy v Elektrotechnickom ústave SAV
Príloha

Spoluautori (zľava): Fedor Gömöry, Mykola Solovyov a Ján Šouc spolu s riaditeľom ústavu Karolom Fröhlichom
Príloha

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc
Príloha

Laboratórium
Príloha

Obal na ukrytie predmetov v magnetickom poli