Aktuality

Pocta košickému vedcovi- keramikovi

22.8.2011, otvorené 996-krát

 

V zozname členov Svetovej akadémie keramík (World Academy of Ceramics)  pribudne meno prof. Jána Duszu  
Informácia o nominácii za člena tejto renomovanej organizácie, ktorú našiel vo svojej augustovej pošte, veľmi potešila prof. RNDr. Jána Duszu, DrSc., vedúceho oddelenia Konštrukčnej keramiky na. Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach. „Je to pochopiteľné, každý z nás považuje prijatie za člena významnej svetovej organizácie za ocenenie prínosov jeho vedecko-výskumnej práce a priznám sa, aj za vec prestíže. Členstvo v tejto akadémii mi umožní byť v priamom a pravidelnom kontakte s najväčšími svetovými vedeckými kapacitami v oblasti keramických materiálov, vymieňať si najnovšie poznatky a vytvárať možnosti na spoločné projekty,“ vysvetlil význam členstva prof. Dusza.
 
Cesta k členstvu World Aacademy of Ceramics (WAC), na čele ktorej stojí jej zakladateľ prof. Pietro Vincenzini z Talianska, je zdĺhavá a náročná. Doteraz bol v zozname akademikov-keramikov (od roku 1999) len prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave, odborník na progresívne keramické materiály, vedec roka SR 2006.
Výskumníka - špecialistu na lomovú mechaniku krehkých materiálov a na nanomateriály prof. Jána Duszu navrhol na nomináciu prof. Robert Danzer, ISFK, z Montanuniversität Leoben, referencie vypracovali prof. Ralf Riedel z TU Darmstadt (Nemecko) a Dr. George Quinn z NIST, Maryland (USA). Návrh odôvodnili jeho intenzívnym výskumom nanokeramických materiálov (publikoval cca 30 CC článkov), má viac ako 500 citácií v Scopuse a od roku 2000 sa podieľal na založení a organizovaní medzinárodnej konferencie „Fraktografia progresívnych materiálov“ (Fractografy of Advanced Ceramics), ktorá dosiahla svetovú úroveň a v dvojročných cykloch sa strieda s podobnou konferenciou v USA.
 
Nominačný výbor kandidatúru prerokoval a schválil a po ňom aj Vedecká rada (Academy Council) na svojom zasadnutí 29. júla 2011 v Štokholme. Diplom o členstve vo WAC si prof. Dusza oficiálne prevezme na ceremónii v Perugii (Taliansko) v júli 2012.
 
 
 
Text a foto: Katarína Čižmáriková

Príloha

Prof. Ján Duzsa študuje povrch materiálu pomocou AFM (mikroskopia atomárnych síl).
Príloha

Momentka z pracovne.