Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Cenu prezidenta SR preberá  Andrea Zemánková z Matematického ústavu SAV v Bratislave.

Ceny prezidenta SR mladým vedcom...

7. 7. 2011 | videné 3624-krát
 V stredu 6. júla prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal trinásť mladých vedeckých pracovníkov zo SAV.
 
Úspešní mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied sa na stretnutí zúčastnili po vedením predsedu SAV Prof. Jaromíra Pastoreka. Mladých vedcov vo veku do 33 rokov prezidentovi SR predstavila podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. Daniela Ježová.
 
Ivan Gašparovič už druhý raz odovzdal ocenenia v podobe sklenených sošiek sov ako symbolu múdrosti a poznania každému z prítomných reprezentantov viacerých vedeckých odborov - z oblasti vied o živej, neživej prírode až po spoločenské vedy. Vo všetkých týchto oblastiach dosiahli laureáti prezidentovej ceny významné domáce i zahraničné úspechy a ocenenia.

Prezident v príhovore zdôraznil svoju radosť zo stretnutí s mladými ľuďmi, ktorí „ešte len začínajú žiť a už dokázali veci, ktoré sa niekedy nepodaria ani tým, ktorí sú už na sklonku života.“ V ďalšej časti opätovane vyjadril ľútosť nad poddimenzovanosťou prostriedkov na vedu a výskum, ktorá je v príkrom rozpore s verbálnou nevyhnutnosťou a významom podpory vzdelávania a vedeckého rastu mladých odborníkov pre spoločnosť, ktorú deklarujú všetky vládnuce garnitúry.

Prezident vyjadril poľutovanie nad tým, že mladí vedci nenachádzajú u nás „pôdu, ktorá by vám vychádzala tak v ústrety, aby ste mohli naplno realizovať svoje predstavy," povedal prezident. Podčiarkol, že „už dvadsať rokov podporu viac konštatujeme a verbálne zdôrazňujeme ako na ňu prispievame,“ a pokračoval kritickým dodatkom, že práve predstavitelia štátu sa v zahraničí pýšia výsledkami našich športovcov, vedcov a umelcov, pričom „nie sme schopní im naplno pomáhať.“
 
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek v krátkom príhovore poďakoval prezidentovi SR za jeho iniciatívu a zdôraznil, že Slovenská akadémia vied si nesmierne váži jeho podporu dobrej vedy a výskumu na Slovensku. "Táto podpora je dlhodobá," uviedol predseda SAV. "Aj my musíme konštatovať, že často z rôznych strán máme podporu vedy, výskumu, inovácií, vzdelania vo verbálnej rovine, ale vaše činy svedčia o tom, že táto podpora by sa mala z verbálnej roviny presunúť do konkrétnej." Na záver svojho vystúpenia prof. Pastorek vyslovil presvedčenie, že podpora vedy sa postupne na Slovensku stane prioritou, čo si však vyžaduje celospoločenský konsenzus. Cieľom SAV je robiť špičkový výskum, bez ohľadu na to, či základný, aplikovaný alebo translačný.

Sklenené sošky symbolu múdrosti z rúk prezidenta SR prevzali:
 
•  Dr. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD. Z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave.
•  RNDr. Gabriel Pristáš, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.
•  Ing. Peter Tatarko z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach.
•  Mgr. Andrea Zemánková, PhD. z Matematického ústavu SAV v Bratislave.
  Ing. Marcela Lauková z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave.
  Ing. Matej Mičušík, PhD. Ústavu polymérov SAV v Bratislave.
  Mgr. Naďa Pavlendová, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave.
  RNDr. Barbora Šingliarová, PhD. z Botanického ústavu SAV v Bratislave.
•  PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. z Ústavu politických vied SAV v Bratislave.
  Mgr. Ján Hlavinka z Historického ústavu SAV v Bratislave.
  Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD. z Ekonomického ústavu SAV v Bratislave.
  Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. z Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave.
  Mgr. Anna Ramšáková, PhD. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.
 
Počas neformálnej diskusie vedci informovali hlavu štátu o svojich ďalších vedeckých plánoch a o tom, ako pokročili vo svojich výskumných prácach. Ivan Gašparovič sa zaujímal aj o spoluprácu so zahraničnými vedeckými ústavmi. Ako uviedol predseda SAV Jaromír Pastorek „najlepším kritériom je, keď nájdu vás. My máme veľkú výhodu, že cez to, čo publikujeme si nás ľudia nájdu.“ Výskumní pracovníci nadväzujú kontakty i cez internet, na medzinárodných konferenciách či zo zahraničných stáží.

Podrobnejšie informácie o ocenených vedcoch (kliknúť).