Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pohľad na osobnosti SAV 2011 po ich ocenení.

Významné osobnosti SAV v roku 2011

1. 6. 2011 | zhliadnuté 2957-krát
V stredu 25. mája pri príležitosti vzácnych životných jubileí si Slovenská akadémia vied slávnostne uctila trinásť vedeckých osobností.

Pri atletických podujatiach po behoch štafiet na stupeň víťazov vystúpia všetci členovia družstva. A vedecká práca je tiež akýmsi štafetovým behom na dlhé trate – jednotlivé generácie si odovzdávajú symbolický štafetový kolík, spolu s poznatkami, ktoré dokázali získať počas svojho pôsobenia. Ibaže – nie vždy si spomenieme, kto tento štafetový kolík pri striedaní generácií odovzdal, hoci s veľkým náskokom... O tom, že to nemusí vždy  byť tak, svedčí už tradičný slávnostný seminár v priestoroch budovy Ústavu experimentálnej onkológie SAV na Vlárskej ulici v Bratislave – ten tohtoročný sa niesol v duchu predchádzajúcich za účasti vedúcich osobností Akadémie - predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka, podpredsedov Viery Rosovej, Evy Majkovej, doc. Alberta Breiera, Juraja Lapina, podpredsedu Snemu SAV Karola Iždinského, riaditeľov ústavov, spolupracovníkov aj rodinných príslušníkov jubilantov. Kvety, potlesk aj slová uznania tentoraz patrili trinástim významným vedeckým osobnostiam:
 
• PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., Historický ústav SAV, laudácia
• prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.Ústav experimentálnej psychológie SAV, laudácia
• prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc., Archeologický ústav SAV, laudácia
• Ing. Eduard Šarmír, DrSc., Prognostický ústav SAV, laudácia
• prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav SAV, laudácia
• prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc., Filozofický ústav SAV, laudácia
• prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c., Fyzikálny ústav SAV, laudácia
• RNDr. Ladislav Šándor, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, laudácia
• Ing. Augustin Schweighofer, CSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, laudácia
• doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV, laudácia
• doc. RNDr. Miloslav Greksák, CSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, laudácia
• RNDr. Jozef Řeháček, DrSc., Virologický ústav SAV, laudácia
• RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, laudácia
 
Vo svojom úvodnom príhovore predseda SAV prof. Jaromír Pastorek vyjadril potešenie, že takýto seminár na počesť jubilantov sa v SAV už stal tradíciou. „Každoročne sa stretávame, aby sme si pripomenuli tie významné osobnosti slovenskej vedy, ktoré sa dlhoročnou vedeckou prácou natrvalo zapísali do dejín modernej slovenskej vedy a zároveň jej pmohli otvoriť brány do sveta,“ zdôraznil predseda SAV. „Žiada sa mi úprimne všetkým poďakoval za to, čo ste vo svojej dlhej vedeckej kariére dosiahli, a verím, že ešte aj dosiahnete. Za to, že ste sa vydali po ceste poznania, ktorú vám ukázali predchodcovia v jednotlivých vedných odboroch. Za to, že ste po tejto ceste statočne kráčali, napriek problémom, často spôsobeným – čo je u nás typické – nedostatkom financií, ale občas aj nedostatkom pochopenia. Vďaka vám patrí aj za to, že na ceste za poznaním ste zdokonaľovali vedomosti, zdokonaľovali objavy, ale zároveň – čo je veľmi dôležité – vytvárali podmienky pre ďalších mladých vedcov, ktorí by mali zaujať vaše miesto, ktorým ste vďačne odovzdávali a odovzdávate svoje poznatky. Cením si, že túto pomyselnú štafetu vedy nesiete zodpovedne a rovnako zodpovedne ju aj odovzdáte svojim nasledovníkom.“ Prof. Jaromír Pastorek dodal, že o tvorivý potenciál starších vedeckých pracovníkov SAV sa chce Akadémia opierať aj v budúcnosti pri vážnych rozhodnutiach.  Na záver zaželal všetkým spoločne „ešte veľa slnečných dní prežitých v tomto úžasnom svete, aj vo svete vedy“.

V ďalšej časti slávnosti odzneli laudácie na počesť jubilantov spojené s obrazovými prezentáciami z ich života a predseda SAV spolu s podpredsedami  za jednotlivé oddelenia vied SAV odovzdali trinástim osobnostiam SAV ďakovné listy a kytice na znak uznania ich celoživotnej vedeckej práce (laudácie na počesť jubilantov nájdete v prílohách pod obrázkami, obrazové prezentácie po kliknutí na mená).

Za ocenených sa poďakoval bývalý dlhoročný predseda SAV  prof. Štefan Luby, ktorý pripomenul, že tradícia takýchto seminárov už pokračuje približne pätnásť rokov. „Po roku 1990, keď boli zrušené rôzne štátne vyznamenania a iné ocenenia, si mnohí mysleli, že možno už nebudú potrebné,“ uviedol prof. Luby. „Opak je pravdou – počas svojho pôsobenia v Predsedníctve SAV som odovzdal, alebo som sa zúčastnil na odovzdávaní asi 800 vyznamenaní, podpredsedovia odovzdali ďalšie stovky – vysoko sme prekročili číslo tisíc.“ Rečník v ďalšej časti s úsmevom pripomenul, ako sa zmenila za posledných 20 rokov rétorika laudácií . „V období nastoľovania demokracie sme lámali okovy, odstraňovali krivdy a stimulovali slobodné plápolanie ducha.  Dnes, v ére trhovo-informačnej spoločnosti, treba vidieť za horizont, mať stratégiu, integrovať sa, vytvárať duchovnú prídavnú hodnotu, čiže DPH.“ Zdôraznil, že vyznamenanie nie je kompenzáciou slabších zárobkov vo vede, ani garanciou budúcnosti, „je to efemérna chvíľa, keď na človeku na okamih spočinie pohľad verejnosti, je to krátkodobé povzbudenie“. Na záver svojho vystúpenia poďakoval Predsedníctvu SAV za dnešnú poctu, ale aj všetkým priateľom a blízkym za podporu. Predsedníctvu zaželal, „aby sa mu dobre darilo kormidlovať loď SAV do dobrých grantových lovísk, a aby slovenskí politici konečne pochopili význam vedy a vzdelávania".

Na záver sa jubilantom za ich prácu poďakoval člen Predsedníctva SAV Miroslav Morovics, ktorí sa zároveň poďakoval aj pracovníčkam sekretariátu III. oddelenia vied na Úrade SAV za ich organizačnú prácu na príprave stretnutia, ako aj ďalším, čo sa na jeho príprave a realizácii podieľali.

Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraznili diela európskych skladateľov v podaní akordeonistu Rajmunda Kákoniho a violončelistu Eugena Procháca.
 
Foto: Vladimír Šmihula
Obrazové prezentácie: Mária Malíková