Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Pestrý Týždeň vedy a techniky v Košiciach

18. 11. 2009 | zhliadnuté 1673-krát
Aktívne sa do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009 zapojili aj pracoviská SAV na východnom Slovensku – v Košiciach i vo Vysokých Tatrách. Ich otvorenými dverami prechádzali najmä deti a mládež.

Samostatnú tlačovú besedu ešte vo štvrtok 29. novembra pripravil Ústav materiálového výskumu SAV pri príležitosti slávnostného otvorenia laboratória mikroskopie atomárnych síl (Atomic Force microscopy). Novinári na nej boli zároveň informovaní o programe celého Týždňa vedy a techniky 2009. Počas troch dní (od utorka 3. novembra do štvrtka 5. novembra) zorganizovali v Košiciach Dni otvorených dverí Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Parazitologický ústav SAV, Ústav materiálového výskumu SAV i Ústav experimentálnej fyziky SAV. Vo Vysokých Tatrách otvorili dvere návštevníkom Astronomický ústav SAV i Meteorologické observatórium Geofyzikálneho ústavu SAV. A o pár dní neskôr, 12. novembra, otvoril svoje dvere návštevníkom aj Neurobiologický ústav SAV v Košiciach.

Návštevníkmi boli jednoznačne deti a mládež – od škôlkarov po vysokoškolákov. Každý z nich prijímal informácie o odborných postupoch pri výskume svojským spôsobom, podľa veku a vzdelania. Avšak spoločným prvkom bola zvedavosť a túžba vidieť niečo atraktívne a siahnuť si na predvádzanú atrakciu. Z reakcií väčšiny mladých vyplynulo, že by privítali takéto dni otvorených dverí aj počas celého školského roka, lebo by radi videli čím viac. "Naozaj nám nejde o to uliať sa z vyučovania," tvrdili nám svorne gymnazisti aj priemyslovkári. Dni otvorených dverí obzvlášť radi uvítali maturanti, keďže sú v štádiu rozhodovania sa, na ktorú vysokú školu zašlú prihlášku a aký študijný odbor si zvolia. Ich mladší spolužiaci sa chcú zapojiť do študentskej odbornej činnosti iní boli len tak normálne zvedaví. Mladí návštevníci ocenili, ak vedci a výskumníci vedeli zrozumiteľne a s vtipom hovoriť na odbornú tému (čo sa, žiaľ, nie každému sprevádzajúcemu vždy podarí).

Súčasťou "týždňa" boli aj sprievodné podujatia, ako stretnutie matematikov s konzervatoristami a gymnazistami, výstavy ako napr. na Ústave experimentálnej fyziky SAV "Slovenská cesta do mikrokozmu" a "Fyzika očami škôlkarov". Priebeh Týždňa vedy a techniky v Košiciach sme zachytili aj naším objektívom.

Text a foto: Katarína Čižmáriková

Pozrieť aj: "Otvorené dvere vedy" (kliknúť na červenohnedý text) - blog RNDr. Eduarda Kladivu, CSc. na www.blog.sme.sk o dni otvorených dverí v Ústave experimentálnej fyziky SAV.