Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Slovenská cesta fyzikov do mikrokozmu v CERNe

23. 9. 2009 | zhliadnuté 897-krát
Mimoriadne zaujímavú výstavu o jadrovom výskume a slovenskom podiele na ňom môžete navštíviť do konca októbra 2009 v Dopravnom múzeu v Bratislave.

V Múzeu dopravy v Bratislave, oproti budove Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, na Šancovej 1/A, je od štvrtka 17. septembra pre verejnosť prístupná putovná výstava "Slovenská cesta do mikrokozmu". Výstava informuje o Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku CERN a o slovenskej účasti na výskumnom programe najväčšieho urýchľovača častíc na svete – LHC. CERN je Európska organizácia pre jadrový výskum, ktorá má sídlo vo Švajčiarsku.

Výstavu pripravil Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice spolu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ, Košice, Katedrou fyziky Technickej univerzity, Košice, Slovenským technickým múzeom, Centrom voľného času - Regionálnym centrom mládeže Košice a firmou Cryosoft s r.o. K výstave v Bratislave prispela aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave.

Putovnú výstavu po prvý raz prezentovali v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach od 5. mája do 14. júla 2009. Košickú výstavu navštívilo vyše 3000 návštevníkov, z toho 70 školských výprav. Na výstave sa podieľalo aj 21 stredoškolských a vysokoškolských študentov ako lektori. Odznelo deväť vedecko-populárnych prednášok pre verejnosť s priemernou účasťou 33 poslucháčov rôznych vekových kategórií.

Na výstave v Bratislave môžu návštevníci vidieť originálne časti vedeckej aparatúry, ktoré navrhli, vyvinuli, vyrobili a dodali pre experimenty ATLAS a ALICE slovenskí odborníci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a FMFI UK Bratislava. Jej súčasťou sú výtvarné práce a multimediálne prezentácie študentov stredných škôl s tematikou časticovej fyziky.

Na výstave budú stredoškolskí a vysokoškolskí študenti demonštrovať rôzne fyzikálne pokusy. Viacerí z nich už navštívili CERN a hovorili o svojich bezprostredných zážitkoch. Pre verejnosť je pripravená séria vedecko-populárnych prednášok každý štvrtok o 15.30 v priestoroch výstavy. Prednášať budú vedci, ktorí sa zúčastňujú na experimentálnom výskume v CERN-e.

Sprievodným podujatím výstavy je informačný deň s názvom "Možnosti využitia aktivít CERNu v podmienkach podnikateľských subjektov Slovenska" určený pre manažérov slovenských podnikov.

Výstava v Múzeu dopravy v Bratislave potrvá do 31. októbra 2009, otvorená je denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h. Vstup na výstavu je bezplatný.

Na budúci rok uvidia výstavu obyvatelia ďalších troch slovenských univerzitných miest.

Text: Eduard Kladiva, Ústav experimentálnej fyziky SAV
Foto: Ferdinand Tisovič