Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná fotografia (www.bagelhot.com).

Konferencia o vednej politike

7. 7. 2006 | zhliadnuté 2285-krát
Ešte do 16. júla sa môžete prihlásiť na konferenciu o sociálnych rozdieloch a postavení mladých vedcov v Strednej a Východnej Európe.

Konferencia s názvom Vedná politika reflektuje realitu: gender, ženy a mladí/é vedeckí/é pracovníci/čky v Strednej a Východnej Európe chce mapovať skúseností, zistenia a poznatky:

  • o mobilite vo vede s jej špecifickými problémami,
  • o rovnováhe medzi kariérou a súkromnou sférou vo vede,
  • o stave vednej politiky so zreteľom na fenomén tzv. skleného stropu,
  • o obraze vedy v médiách a komunikácií medzi spoločnosťou a vedou a iné problémy.

Konferencia bude v dňoch 1.-2. decembra 2006 v Prahe. Podrobnosti o mieste, tematickom zameraní jednotlivých sekcií a podmienky registrácie pozri nájdete na stránke Informácie o konferencii.

Alebo Central European Centre.

Registrácia

Dúfame, že aj vedecké pracovníčky SAV a najmä reprezentácia mladej generácie zo všetkých troch oddelení vied SAV sa aktívne zúčastnia na tomto podujatí. Srdečne vítaní sú aj aktéri z riadiacej sféry SAV, najmä členovia/členky Predsedníctva SAV, zodpovední/é za implementáciu opatrení vednej politiky, rozvoj ľudských zdrojov a doktorandské štúdium.

Prof. Tatiana Sedová, CSc.
Filozofický ústav SAV