Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Promočný akt vykonal Robert C. Randolph, JD., člen Správnej rady City University v Bellevue, založením kapucne vo farbách doktorandov univerzity

Čestný doktorát predsedovi Učenej spoločnosti SAV

12. 7. 2005 | zhliadnuté 3015-krát
Prof. Branislav Lichardus si prevzal diplom až v ďalekom Bellevue, štát Washington.

City University Bellevue udelila čestný titul Dr.h.c. prof. MUDr. Branislavovi Lichardusovi, DrSc., rektorovi Vysokej školy manažmentu/City University Programs, na základe jednohlasného rozhodnutia svojej Správnej rady (Board of Governors). Slávnostná promócia sa konala v rámci promócie absolventov City University 18. júna v Seattle Center’s Key Arena. Promovalo tam asi 1000 študentov a prítomných bolo vyše 4000 hostí.

Diplom Dr.h.c. odovzdali prof. Lichardusovi ešte raz – 25. júna v Bratislave, v rámci promócie 250 absolventov odbočky City University a Vysokej školy manažmentu v Dome odborov, za prítomnosti vyše 1200 hostí. Okrem toho mu odovzdali aj medailu City University.

Hodnosť čestného doktora a medailu školy udelili prof. Lichardusovi za celoživotné dielo v oblasti vedy, zdravotníctva, vysokého školstva a diplomacie, ako prejav vďaky a ocenenia za rozvoj City University na Slovensku a za založenie jej dcérskej Vysokej školy manažmentu v Trenčíne a v Bratislave. Prezident City University v Bellevue Dr. W. Michael Easton vyzdvihol, že čestný doktorand sa zaslúžil o objav „nátriuretického hormónu“ a má ďalšie priority v oblasti peptidových hormónov, za čo získal vysoké domáce i zahraničné ocenenia. Bol postupne predsedom Československej a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, zakladateľom Grantovej agentúry, prvým demokraticky voleným predsedom Slovenskej lekárskej spoločnosti, predsedom Slovenskej akadémie vied (1992-1995), spoluzakladateľom Vysokej školy manažmentu, na ktorej pôsobí od r. 2000 vo funkcii prvého rektora a je aj zakladajúcim predsedom Učenej spoločnosti SAV (2003). V rokoch 1994-1998 bol prvým veľvyslancom SR v USA. So svojím teamom mladých diplomatov položil základy dobrých diplomatických vzťahov s administratívou USA a zaslúžil sa o budovanie infraštruktúry pre diplomatické vzťahy vo Washingtone, vrátane začatia výstavby novej budovy veľvyslanectva.