Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Aj na Slovensku sa dá robiť zmysluplná veda

2. 2. 2009 | zhliadnuté 1750-krát
Na besede 29. januára v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR bola hosťom Alexandra Zahradníková z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

V rámci popularizačného cyklu besied pri káve s názvom Veda v centre, bola 29. januára v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedeckotechnických informácii SR na Lamačskej ulici v Bratislave hosťom Ing. Alexandra Zahradníková, CSc., vedúca Laboratória molekulárnej biofyziky Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Téma besedy – "Bunky, ktoré poháňajú život".

Pri tejto príležitosti internetová stránka NCPVTS priniesla rozhovor Marty Bartošovičovej s Alexandrou Zahradníkovou "Aj na Slovensku sa dá robiť zmysluplná veda", ktorý Vám ponúkame v plnom znení. (Kliknúť na červenohnedý text).