Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Veda v centre...

5. 6. 2008 | zhliadnuté 1093-krát
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) uviedlo cyklus stretnutí s osobnosťami vedy a techniky...

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) uviedlo do života cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pod názvom Veda v centre... Prvé podujatie sa uskutočnilo v stredu 21. mája 2008 o 17. hodine v priestoroch konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na Lamačskej ulici v Bratislave. Prednášku s názvom Éra antibiotík končí, čo ďalej? prezentoval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Na stretnutí i následnej diskusii sa zúčastnili aj viacerí zástupcovia SAV. Medzi nimi riaditeľ Virologického ústavu SAV prof. Jaromír Pastorek, riaditeľ Ústavu molekulárnej biológieprof. Jozef Timko a riaditeľ Ústavu fyziológie a genetiky SAV Ing. Albert Breier, DrSc.

Čítaj ďalej na webovej stránke CVTI SR v rubrike Aktivity NCP VaT .

Prevzaté z www.cvtisr.sk