Aktuality

Veda v centre...

5.6.2008, otvorené 1018-krát

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) uviedlo cyklus stretnutí s osobnosťami vedy a techniky...

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) uviedlo do života cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pod názvom Veda v centre... Prvé podujatie sa uskutočnilo v stredu 21. mája 2008 o 17. hodine v priestoroch konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na Lamačskej ulici v Bratislave. Prednášku s názvom Éra antibiotík končí, čo ďalej? prezentoval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Na stretnutí i následnej diskusii sa zúčastnili aj viacerí zástupcovia SAV. Medzi nimi riaditeľ Virologického ústavu SAV prof. Jaromír Pastorek, riaditeľ Ústavu molekulárnej biológieprof. Jozef Timko a riaditeľ Ústavu fyziológie a genetiky SAV Ing. Albert Breier, DrSc.

Čítaj ďalej na webovej stránke CVTI SR v rubrike Aktivity NCP VaT .

Prevzaté z www.cvtisr.sk


Príloha

Účastníikmi prvého stretnutia s vedou boli aj vedci zo SAV. Diskutuje prof. Jaromír Pastorek, riaditeľ Virologického ústavu SAV. Medzi účastníkmi vidíme aj riaditeľa Ústavu molekulárnej biológie SAV prof. Jozefa Timka (v okuliaroch).