Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Roland Schaer počas prednášky...

Učená spoločnosť SAV sa rozrástla...

7. 5. 2008 | zhliadnuté 1600-krát
V pondelok 5. mája na slávnostnom zasadaní Učenej spoločnosti SAV odovzdali menovacie dekréty novým členom.

Na pôde Učenej spoločnosti SAV už odznelo viacero prednášok popredných svetových vedcov z rôznych odborov a ani pondelňajšie slávnostné zasadanie nebolo v tomto smere výnimkou. Na tému Some aspects of the Societal Controversies about Nano-technologies (Niektoré aspekty spoločenských kontroverzií v súvislosti s nanotechnológiami) prednášal riaditeľ francúzskej Cité des sciences et de l‘industrie  prof. Roland Schaer. Prednáška vyvolala živú diskusiu o načrtnutých problémoch.

V ďalšej časti programu predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fedor Čiampor odovzdal novým riadnym a emeritným členom Učenej spoločnosti SAV menovacie dekréty. Novým čestným členom ich odovzdá pri ich najbližšej návšteve Bratislavy. Nových členov zvolili ešte 27. februára na 2. valnom zhromaždení Učenej spoločnosti SAV.

Novými členmi sa stali:

Riadni členovia:
 1. BREIER Albert, Ing. DrSc.
 2. BULLA Jozef , prof. Ing. DrSc.
 3. DUSZA Ján, prof. RNDr. DrSc.
 4. GÖMÖRY Fedor, Ing. DrSc.
 5. KÁDAŠI Ľudevít, doc. RNDr. DrSc.
 6. KISS Alexander, RNDr. DrSc.
 7. KOMADEL Peter, RNDr. DrSc.
 8. KOWALSKÁ Eva, PhDr. DrSc.
 9. KREKOVIČOVÁ Eva, doc. PhDr. DrSc.
 10. KRIŽANOVÁ Oľga, doc. Ing. DrSc.
 11. LACINOVÁ Ľubica, RNDr. DrSc.
 12. MOCZO Peter, prof. RNDr. DrSc.
 13. OLEJNÍK Štefan, RNDr. DrSc.
 14. ONDREJOVIČ Slavo, doc. PhDr. DrSc.
 15. ONDRIÁŠ Karol, RNDr. DrSc.
 16. PASTOREKOVÁ Silvia, doc. RNDr. DrSc.
 17. SAMUELY Peter, doc. RNDr. DrSc.
 18. ŠIKULA Milan, prof. Ing. DrSc.
 19. ŠTICH Ivan, prof. Ing. DrSc.
 20. ŠVEC Peter, Ing. DrSc.
 21. URBAN Miroslav, prof. RNDr. DrSc.
Emeritní členovia:
 1. BESTERCI Michal, prof. Ing. DrSc.
 2. HAJKO Vladimír, prof. RNDr. DrSc.
 3. HRAŠKO Juraj, prof. Ing. DrSc.
Čestní členovia:
 1. KADYSHEVSKY Vladimir Georgievich, prof.
 2. MANG Herbert, prof. Dipl.Ing. Dr.h.c.
 3. PICKETT George Richard, prof.
 4. RAŠKOVÁ Helena, prof. MUDr. DrSc.
 5. SIPICZKI Matthias, prof. DrSc.