Aktuality

Snem vedie Dagmar Podmaková

Vložil(a): V. Šmihula, 21.12.2007, videné 1370-krát

Na rokovaní Snemu SAV v stredu 19. decembra zároveň zvolili za člena Predsedníctva SAV doc. Petra Javorského.

V rámci pravidelnej rotácie predsedov podľa oddelení SAV, po uplynutí funkčného obdobia doterajšieho predsedu Karola Iždinského, za novú predsedníčku Snemu SAV v tajných voľbách zvolili predsedníčku III. komory Snemu Dagmar Podmakovú z Kabinetu divadla a filmu SAV v Bratislave.

Zároveň Snem SAV za nového člena Predsedníctva SAV za II. oddelenie vied SAV od 1. januára 2008 v doplňovacích tajných voľbách zvolil doc. Petra Javorského, doterajšieho zástupcu riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Dôvodom bolo odstúpenie člena Predsedníctva SAV doc. Branislava Peťka z funkcie, pretože od 1. novembra bol vymenovaný za riaditeľa Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

Podrobnejšie informácie o rokovaní Snemu SAV prinesieme po ich spracovaní.

Príloha

Nová predsedníčka Snemu SAV Dagmar Podmaková ďakuje za dôveru.
Príloha

Nový člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javorský.
Príloha

Pohľad na členov Výboru Snemu SAV počas rokovania.
Príloha

S informáciami o aktuálnej situácii v SAV vystúpil na rokovaní aj predseda SAV prof. Štefan Luby. Podrobnejšie po spracovaní...
Príloha

Doterajší predseda Snemu SAV Karol Iždinský odovzdal po rokovaní funkciu Dagmar Podmakovej....
Príloha

Vľavo odstupujúci doc. Branislav Peťko, vedľa neho nový člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javorský.
Príloha

Momentka z prípravy tajných volieb - vľavo Karol Iždinský, vedľa neho člen Výboru Snemu SAV Karol Kollár.
Príloha

Pohľad do sály počas rokovania.