Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Prielom na fronte proti chlamýdiám

4. 12. 2007 | zhliadnuté 3998-krát
Vedecký tím Rudolfa Tomana z Virologického ústavu SAV vyvinul nové metódy diagnostiky chlamýdiových infekcií.

Chlamýdiové infekcie patria k tým, o ktorých sa menej hovorí – a nemožno sa ani tomu čudovať, často ich totiž ľudia môžu získať práve v tých najintímnejších chvíľach... Pritom ide o infekcie oveľa nebezpečnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Pracovníci Laboratória diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz z Virologického ústavu SAV pod vedením Ing. Rudolfa Tomana, DrSc. vypracovali originálne metódy diagnostiky chlamýdiových infekcií, ktoré sa uplatnili nielen u nás, ale aj vo svete. Základom ich úspechov je výskum, vývoj a príprava unikátnych antigénových preparátov pre diagnostiku chlamýdií u ľudí a zvierat. Tieto umožňujú širokú škálu sérologických vyšetrení na špičkovej úrovni, ktorú však vzhľadom na celosvetové trendy treba neustále doplňovať a vylepšovať. Výhodou diagnostických preparátov je aj to, že umožňujú určiť pôvodcu ochorenia a navrhnúť efektívny spôsob liečby. Ďalej vypracovali štandardné pracovné postupy a špecifikácie prípravkov za účelom ich väčšieho komerčného využitia. Úspešne vyskúšali aj vakcínu na núdzové a ochranné očkovanie proti chlamýdióze hospodárskych zvierat. SAV však zatiaľ nemá k dispozícii finančné prostriedky potrebné na registráciu tejto vakcíny, ktorá by našla uplatnenie, podobne ako spomínané diagnostické preparáty v zahraničí.

Nedávno laboratórium zaznamenalo významný úspech aj na poli teoretických štúdií zameraných na objasnenie mechanizmov patogenézy a imunity infekcií chlamýdiového pôvodu. Jedným z hlavných problémov u týchto infekcií je tá skutočnosť, že sa vo všeobecnosti ťažko liečia a pretrvávajú u ľudí po dlhú dobu spôsobujúc tým recidívy chorobných stavov, ktoré majú za následok celkové oslabenie ľudského organizmu. A práve problém chronických zápalových reakcií spôsobených chlamýdiami bol hlavným predmetom štúdií, ktoré uskutočnil Rudolf Toman v spolupráci s pracovníkmi Juntendo University, School of Medicine  v Tokyu. Výsledkom ich päťročného úsilia bol poznatok, že lipopolysacharid (LPS) chlamýdií hrá významnú úlohu v zápalových procesoch indukovaných chlamýdiami. Jeho nízka väzobná afinita na LPS receptory, akými sú CD14 a LBD, sú hlavným dôvodom nízkej biologickej aktivity LPS voči imunitným bunkám hostiteľa, čoho dôsledkom sú pretrvávajúce zápalové reakcie počas infekcie chlamýdiami. Tieto závery budú v krátkom čase publikované v medzinárodne prestížnom časopise International Immunity. Získané poznatky sú významným príspevkom pri výskume a vývoji nových účinnejších preparátov na liečbu a profylaxiu voči chlamýdiovým infekciám.

Chlamýdiové infekcie spôsobujú široké spektrum akútnych a chronických ochorení u ľudí a zvierat. Napríklad Chlamydia trachomatis, serovary A, B, Ba a C, sú príčinou endemického trachómu v Severnej Afrike a v Ázii. Odhaduje sa, že približne 500 miliónov ľudí trpí touto chorobou, z ktorých 6-7 miliónov nakoniec oslepne. Serovary D-K sú pôvodcami sexuálne prenosných infekcií u ľudí a v súčasnosti spôsobujú v priemyselne vyspelých krajinách najčastejšie diagnostikované sexuálne prenosné ochorenia. Odhaduje sa, že rozšírenie chlamýdií v sexuálne aktívnej populácii môže byť od 5 do 10 percent. Riziko prenosu nákazy z jednej osoby na druhú je podobné ako pri kvapavke, teda sexuálnym stykom, alebo orálnym sexom. Pri prenose baktérií na partnera sú muži úspešnejší, lebo k nemu dochádza v 40 až 64 prípadoch zo sta. Opačne, k prenosu baktérií zo žien na mužov dochádza približne v 21 až 35 prípadoch zo sta. Hoci je spektrum chlamýdiových infekcií u žien široké a zahrňuje mukopuruletný zápal krčka maternice, zápal vajíčkovodov, zápal močovej rúry, zápal konečníka a iné ochorenia, väčšina z nich (60-80%) býva bez symptómov. Veľa sledovaných prípadov a skupinových štúdií uvádza spojitosť chlamýdiovej infekcie s dlhodobými zápalovými komplikáciami panvy, s neplodnosťou a mimomaternicovým tehotenstvom. U mužov spôsobujú chlamýdie zápal močovej rúry, zápal nadsemenníkov, zápal prostaty a u homosexuálov aj zápal konečníka, alebo zápal konečníka a časti hrubého čreva. Predpokladá sa, že chronická koronárna choroba srdca a infarkt myokardu tiež súvisia s chlamýdiami. U hospodárskych zvierat infekcia chlamýdiami spôsobuje výrazné ekonomické straty. Prenos chlamýdií z vtákov na ľudí vyvoláva ťažké prípady ornitóz.


Text a foto: Virologický ústav SAV