Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Svet slobody verzus svet ideológie. Slovenské výtvarné umenie okolo roku 1968. In Umenie, estetika, politika. - Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 138-153. ISBN 978-80-972624-2-6. Typ: AEDA
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. El Lisickij a Rudolf Sikora vystavovali v Danubiane. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 46-48. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Spomienky absolventov a pedagógov na dejiny umenia Univerzity Komenského v Bratislave : 60. roky. In 95+ Dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Katarína Kolbiarz Chmelinová, Katarína Beňová (ed.) ; recenzenti: Dana Bořutová, Peter Buday. - Bratislava : Stimul, 2018, s. 39-41. ISBN 978-80-8127-222-6. Typ: BEF
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana - BRAXATOROVÁ, Kristína. Podpora umenia nemôže byť náhodná. In .týždeň, 2019, roč. 16, č. 24. ISSN 1336-5932. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/medialna-skola/56080/podpora-umenia-nemoze-byt-nahodna/?ref=kat>. Typ: GHG
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Čo všetko si pamätá svetlo? In Denník N, 2018, roč. 4, č. 109, s. 13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výrazný svet pohybu a svetla. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 144, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus