Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV

Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

Riaditeľ

Fax: 052/4467656

Sekretariát

Fax: 052/4467656

Detašované pracoviská

Dúbravská cesta 9
845 04 Bratislava