Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Geografický časopis

Domovský ústav: Geografický ústav SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 72
2019 - Volume 71
2018 - Volume 70
2017 - Volume 69
2016 - Volume 68
2015 - Volume 67
2014 - Volume 66
2013 - Volume 65
2012 - Volume 64
2011 - Volume 63
2010 - Volume 62
2009 - Volume 61
2008 - Volume 60
2007 - Volume 59
2006 - Volume 58
2005 - Volume 57
2004 - Volume 56
2003 - Volume 55
2002 - Volume 54
2001 - Volume 53
2000 - Volume 52
1999 - Volume 51
1998 - Volume 50
1997 - Volume 49
1996 - Volume 48
1995 - Volume 47
1994 - Volume 46
1993 - Volume 45
1992 - Volume 44
1991 - Volume 43
1990 - Volume 42
Údaje
ISSN 0016-7193 (print)
ISSN 2453-8787 (online)

Jazyk: slovenský, anglický, český

Web: http://geograficky-casopis.sav.sk/

E-mail:

Adresa:
Geografický časopis - redakcia,
Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovak Republic

Hlavný redaktor: Vladimír Ira, geogira@savba.sk
Výkonný redaktor: Pavel Šuška, geogsusk@savba.sk
Výkonný redaktor: Daniel Michniak, geogmich@savba.sk

Geografický časopis vychádza štvrťročne ako Open Access.
Príspevky v časopise sú šírené pod licenciou Creative Commons 4.0 Atribution-NonCommercial. Publikované články alebo ich časti je možné opakovane používať za predpokladu, že budú uvedené mená autorov a budú slúžiť len na nekomerčné účely.

The Geographical Journal is published quarterly as an Open Access journal.
Contributions in the journal are distributed under the license Creative Commons 4.0 Atribution-NonCommercial. Published articles or their parts may be reused provided that the names of the authors are mentioned and will serve only for non-commercial purposes.

The journal publishes original and timely scientific articles that advance knowledge in all the fields of geography and significant contributions from the related disciplines. Papers devoted to geographical research of regions and localities (main focus on Slovakia and Central and Eastern Europe) and to theoretical and methodological questions of geography are especially welcome. Papers are written in the Slovak language with English summary or in English and occasionally in some other world languages.