Informačná stránka organizácie SAV

Logo

VEDA, vydavateľstvo SAV

Organizačná zložka

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 02 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.veda.sav.sk