Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADACHI, Yuuki - BRNDIAR, Ján - KONÔPKA, M. - TURANSKÝ, Robert - ZHU, Qiang - WEI, Huan Fei - SUGAWARA, Yasuhiro - KANTOROVICH, Lev - ŠTICH, Ivan - LI, Yanjun. Tip-activated single-atom catalysis: CO oxidation on Au adatom on oxidized rutile TiO2 surface. In Science Advances, 2023, vol. 9, no. 39, art. no. eadi4799. (2022: 13.6 - IF, Q1 - JCR, 4.598 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2375-2548. Dostupné na: https://doi.org/10.1126/sciadv.adi4799 Typ: ADCA
 • ARAÚJO, Mateus - HUBER, Marcus - NAVASCUÉS, Miguel - PIVOLUSKA, Matej - TAVAKOLI, Armin. Quantum key distribution rates from semidefinite programming. In Quantum : the open journal for quantum science, 2023, vol. 7, p. 1019. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.702 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2521-327X. Dostupné na: https://doi.org/10.22331/q-2023-05-24-1019 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - OROVČÍK, Ľubomír - DVORAK, Jiří - BAJANA, Otto - KRAJCOVIC, Jozef - DRIENOVSKY, Marian - NOSKO, Martin**. In-situ Al-AlN metal matrix composites fabricated industrially at a large scale. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 9. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: AFG
 • BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil - DANKO, Martin**. The synthesis and spectral study of thiazolo[5,4-d]thiazole based small molecules using 1,3,4-oxadiazole as a linker for organic electronics. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 434, no. 1, art. no. 114217, [11] p. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2022.114217 Typ: ADCA
 • BARTOŠ, Erik - DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana. Search for Damped Oscillating Structures from Charged Pion Electromagnetic Form Factor Data. In Dynamics, 2023, vol. 3, no. 1, p. 137-151. ISSN 2673-8716. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/dynamics3010009 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADEB
 • BOHÁČ, Vlastimil** - TIWARI, Rupali - KRIŠŤÁK, Luboš - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - VRETENÁR, Viliam. Thermal properties of Oak high density board measured by the pulse transient method for different heat pulse energy. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020001. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163980 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADMB
 • SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023. 42 p. Dostupné na internete: https://www.surfintsren.sk/. ISBN 978-80-223-5713-5 Typ: FAI
 • BULLA, Lukas** - PIVOLUSKA, Matej** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert**. Nonlocal Temporal Interferometry for Highly Resilient Free-Space Quantum Communication. In Physical Review X, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 021001. (2022: 12.5 - IF, Q1 - JCR, 6.267 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3308. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.021001 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BULLA, Lukas** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert** - PIVOLUSKA, Matej**. Distribution of genuine high-dimensional entanglement over 10.2 km of noisy metropolitan atmosphere. In Physical Review A, 2023, vol. 107, art. no. L050402. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 1.11 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1050-2947. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.L050402 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BUTVINOVÁ, Beata** - ŠVEC, Peter - FOS, Alen - JANOTOVÁ, Irena - ŠKOVIERA, Ján - MAŤKO, Igor. Effect of Short Annealing on Soft Magnetic Properties of Fe(Co)SnBP Alloys. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040002. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135922 Typ: ADMB
 • BYSTRICKÝ, Roman** - ŠKRÁTEK, Martin - RUSNÁK, Jaroslav - PRECNER, Marián - ŤAPAJNA, Milan - ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADCA
 • CIFRANIČOVÁ, Katarína** - ŠAUŠA, Ondrej - KRÁLOVIČ, David Pavel - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena**. Microstructural study of different thick dimethacrylate-based samples using different amounts of photoinitiator. In Polymer Chemistry, 2023, vol. 14, p. 3372-3380. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Typ: ADCA
 • CIFRANIČOVÁ, Katarína** - KRÁLOVIČ, Dávid P. - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Positron annihilation spectroscopy as a tool for examining a microstructure in differently thick polymeric sample. In Chemical Papers, 2023, vol. 77, no. 12, p. 7277-7282. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-023-02797-1 Typ: ADDA
 • DIN, Muhammad Faraz Ud** - SOUSANI, Shima - KOTLÁR, Mário - ULLAH, Sami - GREGOR, Maroš - ŠČEPKA, Tomáš - SOYKA, Yaryna - STEPURA, Anastasiia - SHAJI, Ashin - IGBARI, Femi - VÉGSO, Karol - NÁDAŽDY, Vojtech - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva. Tailoring the electronic properties of the SnO2 nanoparticle layer for n-i-p perovskite solar cells by Ti3C2Tx MXene. In Materials Today Communications, 2023, vol. 36, art.no. 106700, [10] p. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106700 (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. VEGA 2/0041/21) Typ: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav* - DUBNIČKOVÁ, Anna Z.* - IVANOV, Mikhail A.* - LIPTAJ, Andrej**. B Meson Decays in the Covariant Confined Quark Model. In Symmetry-Basel, 2023, vol. 15, no. 8, art. no. 1542. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-8994. Dostupné na: https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.05412 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana - HOLKA, Lukáš - LIPTAJ, Andrej. Study of damped oscillating structures from charged and neutral K-meson electromagnetic form factors data. In European Physical Journal A, 2023, vol. 59, no. 8, art. no. 190. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.969 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1434-6001. Dostupné na: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01101-9 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita** - TOKÁROVÁ, Zita** - KOZMA, Erika - BALOGH, Róbert - VYKYDALOVÁ, Anna - MRÓZ, Wojciech - TOKÁR, Kamil. Thiazolo[5,4-d]thiazoles with a spirobifluorene moiety as novel D-p-A type organic hosts: design, synthesis, structure-property relationship and applications in electroluminescent devices. In New Journal of Chemistry, 2023, vol. 47, no. 23, p. 11165-11175. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.601 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1144-0546. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nj01633a Typ: ADCA
 • FOS, Alen** - ŠVEC, Peter - JANOTOVÁ, Irena - JANIČKOVIČ, Dušan - BUTVINOVÁ, Beata - BÚRAN, Marek - KYRITSI, Anna - KONSTANTINIDIS, Nikolaos - MARCIN, Jozef - ŠKORVÁNEK, Ivan - NOVÁK, Patrik. Microstructure and Magnetic Properties of Rapidly Quenched Fe-Sn-B Based Alloys. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040004. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0136472 Typ: ADMB
 • GONZÁLEZ-ALONSO, David** - GONZALEZ-LEGARRETA, Lorena** - MARCIN, Jozef - ŠVEC, Peter - ŠKORVÁNEK, Ivan. Tailoring Magnetic Properties and Magnetoimpedance Response in Nanocrystalline (Fe3Ni)81Nb7B12 Ribbons for Sensor Applications. In Chemosensors, 2023, vol. 11, no. 2, art. no. 148. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9040. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/chemosensors11020148 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
 • HUANG, Yongda - AHMAD, Faizan - MANZOOR, Mumtaz - BRNDIAR, Ján - MITAS, L. - FABIAN, Jaroslav - ŠTICH, Ivan. Colossal band gap response of single-layer phosphorene to strain predicted by quantum Monte Carlo. In Physical Review Research, 2023, vol. 5, no. 3, art. no. 033223. (2022: 4.2 - IF, 1.824 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.033223 Typ: ADMA
 • ISMAEL, Islam Mohammed Ahmed - MIČUŠÍK, Matej - VYKYDALOVÁ, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - DANKO, Martin. A malleable polyester networks based on epsilon-caprolactone and Tulipalin A. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 52. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFH
 • IVANČO, Ján** - POLLASTRI, Simone - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová. In-situ/operando characterization of FeOx-based chemiresistive sensor of acetone vapours by X-ray absorption spectroscopy. In Thin Solid Films, 2023, vol. 787, art. no. 140120. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.454 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.140120 Typ: ADMA
 • KALINAY, Pavol - SLANINA, František. Ratchet effect in an asymmetric two-dimensional system of Janus particles. In Physical Review E, 2023, vol. 108, no. 1, art. no. 014606. (2022: 2.4 - IF, Q1 - JCR, 0.819 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.014606 (VEGA 2/0044/21 : Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch) Typ: ADCA
 • KERN, S.** - NEILINGER, Pavol - IL’ICHEV, E. - SULTANOV, A. - SCHMELZ, M. - LINZEN, S. - KUNERT, J. - OELSNER, G. - STOLZ, R. - DANILOV, A. - MAHASHABDE, S. - JAYARAMAN, A. - ANTONOV, V. - KUBATKIN, S. - GRAJCAR, Miroslav. Reflection-enhanced gain in traveling-wave parametric amplifiers. In Physical Review B, 2023, vol. 107, no. 17, art. no. 174520. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.468 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.174520 Typ: ADCA
 • KIRPLUKS, M. - GODINA, D. - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ŠAUŠA, Ondrej - MODNIKS, J. - SIMAKOVS, K. - ANDERSONS, J.**. Effect of crosslink density on thermal aging of bio-based rigid low-density closed-cell polyurethane foams. In ACS Applied Polymer Materials, 2023, vol. 5, no. 6, p. 4305-4315. (2022: 5.0 - IF, Q1 - JCR, 0.999 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2637-6105. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsapm.3c00470 Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - ŠVEC, Peter - ŠOLTÝS, Ján - PAVLÍK, Viliam - HNATKO, Miroslav. Deep inside of the mechanism of electrochemical surface etching of α + β Ti6Al4V alloy in room-temperature deep eutectic solvent Ethaline. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 375, no. 121316. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121316 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art. no. 121711. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFH
 • KLBIK, Ivan - MELICHERČÍK, Milan - RUSNÁK, Jaroslav - ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. On the cryoprotective action of dimethylsulfoxide. In 11th Visegrad symposium on biomolecular interactions : Book of Abstracts. - Wien, Austria : Institut für Computergestützte Biologische Chemie, 2023, p. 29. Typ: GII
 • KOČÍ, M.** - IZSÁK, Tibor - VANKO, Gabriel - SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - SZABÓ, O. - HUSÁK, M. - VÉGSO, Karol - VARGA, Marian - KROMKA, A. Improved gas sensing capabilities of MoS2/diamond heterostructures at room temperature. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 34206-34214. (2022: 9.5 - IF, Q1 - JCR, 2.178 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.3c04438 (MoRePro 19MRP0010) Typ: ADCA
 • KRÁLOVIČ, David Pavel** - CIFRANIČOVÁ, Katarína - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KAVETSKYY, Taras - KIV, Arnold. The process of photopolymerization of acrylated soybean oil-based epoxides investigated by positron annihilation lifetime spectroscopy. In Chemical Papers, 2023, vol. 77, no. 12, p. 7257-7261. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02607-0 (APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Typ: ADDA
 • KRÁLOVIČ, David Pavel - CIFRANIČOVÁ, Katarína - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Effect of AESo and VDM ratios in biopolymers on crosslinking density and correlation with free-volume properties investigated by positron annihilation spectroscopy. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFH
 • LEJA, Jozef - GMUCA, Štefan. The relativistic mean-field model and neutron drip line. In 26th Conference of Slovak Physicists, 05. - 08. september 2022, Košice : Proceedings. - Košice, Slovak republic : Slovak Physical Society, 2022, p. 35. ISBN 978-80-89855-19-3. (Conference of Slovak Physicist) Typ: AFD
 • LIPTAJ, Andrej**. Statistical approach for highest precision numerical differentiation. In Mathematics and Computers in Simulation, 2023, vol. 203, p. 92-11. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 0.755 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4754. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.06.024 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Physical content of the bosonized light-front Schwinger model. In Modern Physics Letters A, 2022, vol. 37, no. 39-40, art. no. 2250252. (2021: 1.594 - IF, Q2 - JCR, 0.389 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0217-7323. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/S0217732322502522 Typ: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Operator solution of the light-front Thirring-Wess model. In Physical Review D, 2023, vol. 107, no. 10, art. no. 105009. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.639 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1550-7998. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.105009 Typ: ADCA
 • MASAR, Milan - ALI, Hassan - GULER, Ali Can - URBANEK, Michal - URBANEK, Pavel - HANULIKOVA, Barbora - PISTEKOVA, Hana - ANNUŠOVÁ, Adriana - MACHOVSKY, Michal** - KURITKA, Ivo. Multifunctional bandgap-reduced ZnO nanocrystals for photocatalysis, self-cleaning, and antibacterial glass surfaces. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 656, art. no. 130447. (2022: 5.2 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130447 Typ: ADCA
 • NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária** - ŠVEC, Peter** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SEDLÁK, Richard - TATARKO, Peter - HVIZDOŠ, Pavol - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. On the phase and grain boundaries in dual phase carbide/boride ceramics from micro to atomic level. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 6765-6773. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.257 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.07.034 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-20-0124 : Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie) Typ: ADCA
 • NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária** - MEDVEĎ, Dávid - ĎAKOVÁ, Lenka - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - ŠVEC, Peter - TATARKO, Peter - ÜNSAL, Hakan - HVIZDOŠ, Pavol - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. Highly wear resistant dual-phase (Ti-Zr-Nb-Hf-Ta)C/(Ti-Zr-Nb-Hf-Ta) B2 high-entropy ceramics. In Advances in Applied Ceramics, 2023, vol. 122, no. 3-4, p. 107-118. (2022: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.45 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2023.2238160 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie) Typ: ADCA
 • NESTERENKO, V. O.** - VISHNEVSKIY, P. I. - REPKO, Anton - KVASIL, J. Low-Energy M1 States in Deformed Nuclei: Spin Scissors or Spin-Flip? In Physics of atomic nuclei, 2022, vol. 85, no. 6, p. 858-867. (2021: 0.410 - IF, Q4 - JCR, 0.217 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1063-7788. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S1063778823010404 (APVV-20-0532 : Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier. VEGA 2/0067/21 : Jadrová štruktúra v okolí uzavretých protónových vrstiev) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] SASAKI, Hirokazu - KAWANO, Toshihiko - STETCU, Ionel. Quasiparticle random-phase approximation calculations for M1 transitions with the noniterative finite-amplitude method and application to neutron radiative capture cross sections. In Physical Review C, 2023-05-01, vol. 107, no. 5, art. no. 054312. ISSN 24699985. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.107.054312., Registrované v: SCOPUS
 • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
 • PINČÍK, Emil - VOJTEK, Pavel - BAČOVÁ, Silvia - ZÁBUDLÁ, Zuzana - BRUNNER, Róbert - GREGUŠ, Ján. Preface of the Proceedings of the extended abstracts of the 8th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Solar Renewable Energy News. In SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. - Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023, p. 7. ISBN 978-80-223-5713-5. Typ: AFH
 • PINČÍK, Emil - TAKAHASHI, M. - KOBAYASHI, H. - MIKULA, M. - KUČERA, Michal - VOJTEK, P. - ZÁBUDLÁ, Z. - BRUNNER, Róbert - GREGUŠ, J. - BAČOVÁ, Silvia. About optical properties of black porous silicon and corresponding solar cell applications. In SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. - Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023, p. 30. ISBN 978-80-223-5713-5. Typ: AFH
 • PINČÍK, Emil - TAKAHASHI, Masao - KOBAYASHI, Hikaru - MIKULA, Milan - VOJTEK, Pavel - ZÁBUDLÁ, Zuzana - GREGUŠ, Jan - KUČERA, Michal - BAČOVÁ, Silvia - BRUNNER, Róbert. About porous silicon solar cells and CN-based passivation of defect states. In SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. - Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023, supplement to Extended abstract book, p. 9. ISBN 978-80-223-5713-5. Typ: AFH
 • PINČÍK, Emil - BAČOVÁ, Silvia - VOJTEK, Pavel - BRUNNER, Róbert - ZÁBUDLÁ, Zuzana - GREGUŠ, Ján. Photoluminescence of high doped multicrystalline porous silicon. In SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. - Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023, supplement to Extended abstract book, p. 10. ISBN 978-80-223-5713-5. Typ: AFH
 • PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka** - VÉGSO, Karol - DOBROČKA, Edmund - VOJTEKOVÁ, Tatiana - NÁDAŽDY, Peter - HALAHOVETS, Yuriy - SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - PRECNER, Marián - ŠIFFALOVIČ, Peter - CHEN, Z. - HUANG, Yan - RAŽNJEVIĆ, S. - ZHANG, Z. - HULMAN, Martin**. Ordered growth of hexagonal and monoclinic phases of MoTe2 on a sapphire substrate. In CrystEngComm, 2023, vol. 25, p. 5706-5713. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.59 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1466-8033. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3ce00378g (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0365 TMD2DCOR. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. VEGA 2/0059/21. VEGA 2/0046/23) Typ: ADCA
 • RUSNÁK, Jaroslav - PECZ, Michal - ŠKOVIERA, Ján - KLBIK, Ivan. Thermal DLTS study of the defect states of PELLE polymer. In Discover Materials, 2023, vol. 3, art. no. 22. ISSN 2730-7727. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43939-023-00059-1 (VEGA 2/0162/22. APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Typ: ADEB
 • SITEK, Jozef - SEDLAČKOVÁ, Katarína** - BUTVINOVÁ, Beata - DEKAN, Július - PAVÚK, Milan. Structural and Magnetic Properties of Nanocrystalline FeSiBPCu Alloy. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040024. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0136377 Typ: ADMB
 • SOJKOVÁ, Michaela** - PÍŠ, I. - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - NÁDAŽDY, Peter - DOBROČKA, Edmund - KRBAL, M. - FONS, P.J. - MUNNIK, F. - MAGNANO, E. - HULMAN, Martin - BONDINO, F.**. Lithium-induced reorientation of few-layer MoS2 films. In Chemistry of Materials, 2023, vol. 35, p. 6246-6257. (2022: 8.6 - IF, Q1 - JCR, 2.869 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0897-4756. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c00669 (VEGA 2/0059/21. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy) Typ: ADCA
 • SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - DOBROČKA, Edmund - ŠIFFALOVIČ, Peter - HULMAN, Martin. Novel approach in fabrication of few-layer transition metal dichalcogenide films. In Proceedings of ADEPT 2023 : 11th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies, held in Podbanské, High Tatras, Slovakia, June 12th – 15th, 2023. Eds. D. Jandura, I. Lettrichová, J. Kováč, jr. - Žilina : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 2023, p. 32-35. ISBN 978-80-554-1977-0. (APVV 21-0278. APVV 21-0231. VEGA 2/0059/21) Typ: AFD
 • SOULIOTIS, G.A.** - KOULOURIS, S. - CAPPUZZELLO, F. - CARBONE, D. - PAKOU, A. - AGODI, C. - BRISCHETTO, G. - CALABRESE, S. - CAVALLARO, M. - CIRALDO, I. - KLIMO, Jozef - SGOUROS, O. - SOUKERAS, V. - SPATAFORA, A. - TORRESI, D. - VESELSKY, M. Identification of medium mass (A=60-80) ejectiles from 15 MeV/nucleon peripheral heavy-ion collisions with the MAGNEX large-acceptance spectrometer. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2022, vol. 1031, art. no. 166588. (2021: 1.335 - IF, Q3 - JCR, 0.629 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0168-9002. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.166588 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARTORANA, N. S. - CARDELLA, G. - GUAZZONI, C. - PAGANO, E. - RUSSO, A. D. - RUSSOTTO, P. - ACOSTA, L. - AMATO, A. - CALABRETTA, L. - CARUSO, A. - CAVALLARO, S. - COSENTINO, L. - COSTA, M. - DE FILIPPO, E. - DE LUCA, G. - GERACI, E. - GNOFFO, B. - MAIOLINO, C. - PASSARELLO, S. - PIRRONE, S. - POLITI, G. - PULVIRENTI, S. - RISITANO, F. - RIZZO, F. - SANTONOCITO, D. - TRIFIRO, A. - TRIMARCHI, M. - TUDISCO, S. - VECCHIO, G. Radioactive ion beam opportunities at the new FRAISE facility of INFN-LNS. In FRONTIERS IN PHYSICS, 2022, vol. 10, no., pp. ISSN 2296-424X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.1058419., Registrované v: WOS
  [1.1] SGOUROS, O. N. O. U. F. R. I. O. S. A multi-channel approach to the study of the O-18+Ti-48 reaction within the NUMEN project. In NUOVO CIMENTO C-COLLOQUIA AND COMMUNICATIONS IN PHYSICS, 2022, vol. 45, no. 4, pp. ISSN 2037-4909. Dostupné na: https://doi.org/10.1393/ncc/i2022-22070-3., Registrované v: WOS
 • ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - GRANČIČ, Branislav - VISKUPOVÁ, Katarína - SATRAPINSKYY, Leonid - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical properties of Al-alloyed tantalum diboride films prepared by magnetron sputtering co-deposition. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2023, vol. 41, no. 2, art. no. 023410. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.55 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0002390 (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami) Typ: ADCA
 • ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - CIFRANIČOVÁ, Katarína - KRÁLOVIČ, David Pavel - STIEVENARD, Martin - KLEINOVÁ, Angela - ŠAUŠA, Ondrej. Microstructural features of dimethacrylate-based networks. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 46. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFH
 • TIWARI, Rupali** - BOHÁČ, Vlastimil - RÉH, Roman - GIUDICE, Valentina Lo - TODARO, Luigi - VRETENÁR, Viliam - ŠTOFANIK, Vladimír, 1975- - KRISTAK, Lubos. Investigation of thermophysical properties of Turkey oak particleboard for sustainable building envelopes. In Developments in the Built Environment, 2023, vol. 16, art. no. 1000228. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.556 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2666-1659. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dibe.2023.100228 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADMA
 • TIWARI, Rupali** - BOHÁČ, Vlastimil - KRISTAK, Lubos - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - HUDEC, Ján. Thermophysical properties of low-density Alder wood (Alnus cordata Loisel) under room ambience. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020021. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163205 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADMB
 • TOKÁR, Kamil**. First-principles modelling of organic-inorganic perovskites for photovoltaic applications. In Applied Natural Sciences 2023 : The 8th International Scientific Conference, 18 - 20 September 2023, Donovaly. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2023, p. 25. ISBN 978-80-572-0357-5. Typ: AFH
 • VOJTEK, Pavel - ZÁBUDLÁ, Zuzana - PINČÍK, Emil - BAČOVÁ, Silvia - GREGUŠ, Jan. Investigation of changes of the photoluminescence signal of the porous p-type Si induced by the exciting light source. In SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. - Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023, supplement to Extended abstract book, p. 4. ISBN 978-80-223-5713-5. Typ: AFH
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
 • ZECHEL, F. - HUTÁR, Peter - VRETENÁR, Viliam - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - SÝKORA, M.**. Green colloidal synthesis of MoS2 nanoflakes. In Inorganic Chemistry, 2023, vol. 62, p. 16554–16563. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 0.997 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-1669. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c02420 (APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus