Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 42. konferencia IAD
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 02.07.2018 - 06.07.2018
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: RNDr. Milan Lehotský CSc. ()

Späť na konferencie