Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Paradigmy zmien v 21. storočí: Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 27.06.2016 - 29.06.2016
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Iveta Pauhofová CSc., hosť. prof. ()

Späť na konferencie