Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Zomrela PhDr. Ester Plicková, CSc.

9. 12. 2011 | zhliadnuté 1391-krát
Slovensko na vynikajúcu etnografku a umeleckú fotografku nezabudne...
 
Ústav etnológie SAV s ľútosťou oznamuje, že dňa 1. decembra zomrela v Bratislave bývalá dlhoročná vedecká pracovníčka ústavu PhDr. Ester Plicková, CSc., etnografka  a umelecká fotografka.
 
PhDr. Ester Plicková, CSc. sa narodila 2. júla 1928 v Bratislave. V Ústave etnológie SAV pracovala od roku  1955 až do odchodu do dôchodku v roku 1989. Zaoberala sa výskumom ľudového výtvarného prejavu, najmä ľudového hrnčiarstva. Výsledky svojich výskumov publikovala napríklad v knižných  monografiách Pozdišovské hrčiarstvo (1959) a Maľované salaše (1982), v desiatkach vedeckých štúdií, v kolektívnych prácach a syntézach.  PhDr. Ester Plicková, CSc. sa venovala i  výtvarnej fotografii. Z jej bohatej fotografickej kolekcie  vznikli obrazové publikácie Banská Štiavnica (1957, 1973, 1982), Dunaj v Československu (1965) a iné. Za svoju vedecko-výskumnú prácu v oblasti etnológie i za popularizáciu  poznatkov o ľudovej kultúre  Predsedníctvo SAV udelilo PhDr. Ester Plickovej, CSc. v roku 1988  Zlatú medailu Ľudovíta Štúra.
 
Česť jej pamiatke.
 
Ústav etnológie SAV