Information Page of SAS Employee

RNDr. Júlia Kotulová PhD. - projects

National projects

* Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians
Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Starek Dušan PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Projects total: 1

Note:
* cosolver