Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jarmila Luptáková PhD.

National projects

Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.

* -

Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.

* HARDROCKS - Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Janák Marian DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver