Information Page of SAS Employee

Mgr. Jarmila Luptáková PhD. - projects

National projects

-
Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Program: APVV
Project leader: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Duration: 1.7.2016 - 31.12.2020
* HARDROCKS - Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Program: APVV
Project leader: RNDr. Janák Marian DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Projects total: 3

Note:
* cosolver