Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

International Cooperation

CALL OPEN - VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV SAV – SAVU v rámci programu Mobility na obdobie 2021-2022

14. 10. 2020 | 221 visits

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV SAV – SAVU

v rámci programu Mobility
na obdobie 2021-2022

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Mobility na projekty spolupráce s pracoviskami Srbskej akadémie vied a umení 2021 – 2022.

 

HARMONOGRAM VÝZVY

                                                14. október 2020     - Otvorenie výzvy

                                                14. december 2020 - Ukončenie výzvy

        Február 2021           - Oznámenie výsledkov   

  

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.

Návrhu projektu SAV – SAVU musí byť podaný hlavným riešiteľom srbského tímu na srbskej strane a hlavným riešiteľom slovenského tímu na slovenskej strane.

Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na  srbskej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov na slovenskej  strane je v kompetencii predsedníctva SAV.

Na financovanie sa vyberie najviac 5 (päť) dvojročných mobilitných projektov.

Maximálny finančný príspevok je 1 500 eur na projekt na jeden rok.

Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedcov).

Podmienkou je  účasť mladých vedeckých pracovníkov a/alebo doktorandov.

Projekt musí byť podaný na príslušnom formulári.

Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.

Návrhy projektov treba zaslať v stanovenej lehote v PDF formáte e-mailom na kurthiova@up.upsav.sk, originály na adresu:

 

Mgr. Lucia Kürthiová

Odbor medzinárodnej spolupráce

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Tel: +421 2 57510 139

Email: kurthiova@up.upsav.sk