Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLubelcová, G.: Kriminalita ako spoločenský fenomén. Úvod do sociologicky orientovanej kriminológie

Lubelcová, G.: Criminality as a Social Phenomena. An Introduction into Sociological Oriented Criminology

Robert Klobucký

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 230-234

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: