Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDžambazovič, R.: Rodinné správanie v demografických dátach

Džambazovič, Roman: Family Behaviour in Demographic Data

Ivan Chorvát

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 225-229

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: