Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKatedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave – popredné slovenské sociologické pracovisko

Department of Sociology at the Comenius University, Faculty of Arts in Bratislava – a Prominent Sociology Centre in Slovakia

Ján Sopóci

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 127-129

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: