Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 5
Dana Kloudová

Přístup SVAR k odhadu produkční mezery – aplikace pro slovenskou ekonomiku

Details:

Year, pages: 2013, 482 - 496
Keywords: output gap, estimation, SVAR model JEL Classification: C53, E32, E37
Article type: Vedecký / Article

About article:

Ačkoliv produkční mezera patří mezi důležité ukazatele centrálních bank, jedná se o nepozorovatelnou veličinu a nelze ji s jednoznačnou přesností měřit. Jednou z možných metod odhadů produkční mezery je přitom také relativně sofistikovaná metoda strukturálních VAR (SVAR) modelů. V tomto článku budeme produkční mezeru odhadovat bivariančním, trivariančním, čtyřvariančním a pětivariančním SVAR modelem. Budeme usilovat o potvrzení, že všechny čtyři modely vykážou stejný průběh cyklu a relativně vysoký koeficient korelace. Následně produkční mezery odhadované těmito SVAR modely porovnáme s produkční mezerou odhadovanou Hodrick-Prescottovým filtrem. Všech pět odhadů produkční mezery přitom vykáže stejný průběh cyklu.

Although output gap belongs between important indicators of central banks, it is unobservable variable and it is difficult to measure it correctly. One of methods of estimating output gap is structural VAR (SVAR) model. The purpose of this paper is analysis of SVAR models with two, three, four and five variables. It will be shown, that all four models will generate same business cycle and relative high correlation coefficient. Afterwards, output gaps estimated by SVAR models will be comparised with output gap estimated by Hodrick-Prescott filter and it will be shown, that all five output gaps will generate the same cycle.

How to cite:

ISO 690:
Kloudová, D. 2013. Přístup SVAR k odhadu produkční mezery – aplikace pro slovenskou ekonomiku . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.5, pp. 482-496. ISSN 0013-3035.

APA:
Kloudová, D. (2013). Přístup SVAR k odhadu produkční mezery – aplikace pro slovenskou ekonomiku . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(5), 482-496. ISSN 0013-3035.