Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 5
Tomáš Domonkos - Štefan Domonkos - Miroslava Dolinajcová - Nora Grisákova

The Effect of the Formula Apportionment of the Common Consolidated Corporate Tax Base on Tax Revenue in the Slovak Republic

Details:

Year, pages: 2013, 453 - 467
Keywords: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), tax revenues analyses, fiscal integration JEL Classification: E62
Article type: Vedecký / Article

About article:

Tento článok skúma návrhu Európskej komisie na direktívu Rady o Spoločnom konsolidovanom daňovom základe pre podniky (COM(2011) 121/4). V článku skúmame dopady vplyv navrhovaného prerozdeľovacieho kľúča na rozdelenie konsolidovaného základu dane na príjmy štátneho rozpočtu. Analýzu sme vykonali na vzorke jedenástich nadnárodných korporácií pôsobiacich na Slovensku a v iných členských štátoch EÚ. Výsledky naznačujú, že je možné očakávať pokles príjmov z vybraných podnikových daní v prípade, ak by skúmané podniky vstúpili do navrhovaného systému spoločného konsolidovaného základu dane oproti súčasne platnému systému. Pravdepodobnosť, že Slovensko bude profitovať z nového systému z pohľadu daňových príjmov, sa na základe dostupných údajov javí ako malá. Hlavný dôvod môže byť pomerne nízka úroveň miezd, aktív a predaja v SR oproti ostatným, najmä starým členským štátom EÚ.

This paper evaluates the impact of the European Commission’s Proposal for a Council directive on the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) (COM(2011) 121/4). We analyze the impact of the apportionment formula to be applied to the CCCTB on the revenues of the Slovak state budget. The sample of our analysis is composed of eleven transnational corporations operating in the Slovak Republic and other EU member states. The results indicate a decrease in tax revenues under the proposed CCCTB system in comparison to the current national tax legislation. By contrast, according to the data available, the likelihood that Slovakia will benefit from the CCCTB system by collecting more taxes seems to be low.

How to cite:

ISO 690:
Domonkos, T., Domonkos, Š., Dolinajcová, M., Grisákova, N. 2013. The Effect of the Formula Apportionment of the Common Consolidated Corporate Tax Base on Tax Revenue in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.5, pp. 453-467. ISSN 0013-3035.

APA:
Domonkos, T., Domonkos, Š., Dolinajcová, M., Grisákova, N. (2013). The Effect of the Formula Apportionment of the Common Consolidated Corporate Tax Base on Tax Revenue in the Slovak Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(5), 453-467. ISSN 0013-3035.