Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 5
Aleš Melecký - Markéta Gubaniová

Fiskální pravidla v zemích Visegrádské čtyřky

Details:

Year, pages: 2013, 437 - 452
Keywords: supranational fiscal rules, national fiscal rules, V4, EU, fiscal rule strength index, fiscal rules index, effectiveness of fiscal rules JEL Classification: E62, H50, H60
Article type: Vedecký / Article

About article:

Současné cyklické výkyvy a nejistota na finančních trzích přispívají k růstu popularity fiskálních pravidel. Tento článek sumarizuje a analyzuje nadnárodní a národní fiskální pravidla implementovaná v zemích Visegrádské skupiny, tzv. čtyřky (V4). Konkrétně tento článek srovnává fiskální pravidla v těchto zemích na základě rešerše dostupné literatury a empirických údajů Evropské komise. V rámci zemí V4, dle indexu síly fiskálního pravidla vyvinutého Evropskou komisí, dosáhlo nejvyššího ohodnocení dluhové pravidlo zavedené v Polsku v roce 1997. Polsko rovněž obdrželo nejvyšší ohodnocení na základě agregovaného indexu fiskálních pravidel za rok 2009. Nejvýznamnější je v tomto ohledu aplikace brzdného mechanismu již při překročení 50% podílu veřejného dluhu k HDP. Empirická analýza odhalila, že účinnost fiskální pravidel se liší napříč vybranými skupinami zemí.

Recently the popularity of fiscal rules has been increasing also due to the impact of macroeconomic and financial shocks on fiscal sustainability. This paper reviews supranational and national fiscal rules implemented in the Visegrad countries (V4). Namely, we base the review and comparison of fiscal rules on the existing literature and the empirical data from the European Commission. According to the Fiscal Rule Strength Index developed by the European Commission, Poland’s debt rule as of 1997 received the highest ranking. Poland also received the highest score based on the aggregated Fiscal Rules Index in 2009. The most influential in this respect is the application of an early adjustment mechanism which is triggered once the debt to GDP ratio exceeds 50%. Empirical analysis showed that effectiveness of fiscal rules differs across selected groups of countries.

How to cite:

ISO 690:
Melecký, A., Gubaniová, M. 2013. Fiskální pravidla v zemích Visegrádské čtyřky. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.5, pp. 437-452. ISSN 0013-3035.

APA:
Melecký, A., Gubaniová, M. (2013). Fiskální pravidla v zemích Visegrádské čtyřky. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(5), 437-452. ISSN 0013-3035.